Betaalbaarheid nieuwbouw middelbare scholen onderzocht

Begin november 2021 stond het haalbaarheidsonderzoek voor toekomstige huisvesting van het voortgezet onderwijs in Papendrecht op de agenda van de gemeenteraad. Een dossier dat al jarenlang een belangrijk onderwerp van gesprek is. Het college heeft op een rij gezet wat renovatie zou betekenen en hoe het zit met de betaalbaarheid van de plannen.

Het is een wettelijke taak van de gemeente om te zorgen voor voldoende en kwalitatieve huisvesting voor de scholen. De gebouwen van het Willem de Zwijger College en CSG De Lage Waard zijn hard toe aan vernieuwing. Door te investeren in nieuwe, frisse en energiezuinige gebouwen, bieden we de jeugd een vertrouwde, veilige en gezonde plek voor hun schoolcarrière.

Twee locaties

De gemeenteraad nam eind vorig jaar het besluit om scenario 2 uit het haalbaarheidsonderzoek (getiteld "twee keer één") verder uit te werken. Dat is het scenario waarin beide middelbare scholen een eigen plek in de gemeente houden, waar alle leerwegen dicht bij elkaar zijn of blijven. Dus het Willem de Zwijger College aan de Van der Palmstraat, en CSG De Lage Waard aan de Vijzellaan. De locatie aan de Burgemeester Keijzerweg – waar nu het VMBO van CSG De Lage Waard is gehuisvest - komt beschikbaar voor woningbouw.

Betaalbaar

De gemeenteraad vroeg om een voorlopig dekkingsplan waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe de geplande ontwikkelingen betaald kunnen worden. Daarnaast wilde de gemeenteraad weten of grootschalig onderhoud van huidige gebouwen een alternatief is voor nieuwbouw.

Nieuwbouw

Het college is aan de slag gegaan om alle beschikbare informatie te actualiseren en op een rij te zetten. Het resultaat is een 9-pagina tellende raadsinformatiebrief waarin uitgebreid in wordt gegaan op de benodigde investeringen en betaalbaarheid. De conclusie die het college trekt, is dat nieuwbouw meer in de rede ligt dan renovatie. Daarnaast is het betaalbaar en blijft er voldoende financiële ruimte over voor andere investeringen.

Informatieavond

Dinsdagavond 22 februari wordt de raadsinformatiebrief toegelicht. Op verzoek van de gemeenteraad is ook de heer Rein-Aart van Vugt (Deloitte) aanwezig. Rein-Aart van Vugt is een adviseur met veel expertise op het terrein van gemeentefinanciën. Hij geeft 22 februari een toelichting op het dekkingsplan en de staat van de gemeentefinanciën in algemene zin. De (duo)raadsleden krijgen die avond volop de gelegenheid vragen te stellen. De bijeenkomst is openbaar en live te volgen via de website: raad.papendrecht.nl