Scootmobiel Informatiedag in Papendrecht

Veilig Verkeer Nederland (VVN), samen met de gemeente Papendrecht en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Drechtsteden een Scootmobiel Informatiedag.  

Deze dag vindt plaats op donderdag 15 september. Mensen uit Papendrecht met een scootmobiel krijgen uitleg over de verkeerstheorie, waarna wordt bekeken of de rijstijl veiliger kan. VVN geeft dan persoonlijke advies om de rijvaardigheid te bevorderen en zo veilig mogelijk mobiel te zijn en te blijven. Het is geen examen en zeker niet verplicht. Opgeven kan tot 9 september a.s. en de activiteit kost niets. De dag start om 10.00 uur en eindigt om 15.15 uur.

Hoe ziet het programma eruit?

Tijdens het ochtendprogramma besteden we aandacht aan de verkeerstheorie. Nieuwe verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen krijgen volop de aandacht. Dit is erg belangrijk omdat u als gebruiker van een scootmobiel op de rijbaan, het fietspad en het trottoir mag rijden. Voor u gelden dan de regels van bestuurder, fietser of voetganger en hiervoor gelden niet dezelfde regels. ’s Middags rijdt u onder begeleiding in uw eigen scootmobiel een route door het dorp. Ook oefenen we wat vaardigheden met de scootmobiel. Na de training krijgt u een persoonlijk advies op papier en een bewijs van deelname. Tijdens de praktijkoefeningen ’s middags is er een leverancier van scootmobielen aanwezig om eventuele kleine ongemakken aan uw scootmobiel direct te verhelpen.        

Voor wie is deze cursus bestemd?    

Iedere belangstellende die in het bezit is van een scootmobiel en woont in Papendrecht.

Waar?

Het Denksportcentrum, Van der Palmstraat 12, 3351 HA Papendrecht . De dag duurt van 10.00 uur tot 15.15 uur. Wij zorgen voor koffie en een lunch. Aan de training zijn géén kosten verbonden. Ook de koffie en lunch zijn gratis.

Hoe schrijft u in?

Aanmelden kan bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer Nederland. Stuur een mail naar werkgroepsenioren@kpnmail.nl. 

Wilt u meer informatie? Bel dan 0184 – 685 317. Bij geen gehoor kunt u een boodschap achterlaten.
Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief.

Aan de dag zijn geen kosten verbonden. Zonder aanmelding kunt u helaas niet meedoen.