Hulp bij het aanvragen van eenmalige energietoeslag

De hoge energiekosten veroorzaken nog steeds financiële problemen bij vele inwoners in de Drechtsteden. Daarom is besloten om aan degenen met een inkomen lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum een extra energietoeslag van € 500 uit te keren. Dit zijn de inwoners die al eerder een bedrag van € 800 hebben ontvangen. Zij worden hierover, door de Sociale Dienst Drechtsteden, schriftelijk geïnformeerd.

Meer informatie en aanvragen eenmalige energietoeslag

Nog geen eenmalige energietoeslag aangevraagd? Of wilt u meer informatie over de eenmalige energietoeslag? Op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden is meer informatie te vinden. Via de website is het ook mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag 

Ook kunt u terecht bij Sterk Papendrecht voor hulp met het indienen van uw aanvraag.

Locatie: Sterk Papendrecht, Veerweg 127, Papendrecht

Wat neemt u mee naar dit spreekuur?

Neem een kopie mee van uw geldige legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van uzelf en van u eventuele partner, een kopie van uw bankpas en een specificatie van uw meest recente gezinsinkomen. Wat precies als inkomen wordt gezien, kunt u nalezen op website van de Sociale Dienst Drechtsteden. Voor vragen verwijzen wij u naar de Sociale Dienst Drechtsteden. Zij zijn bereikbaar op 078 - 770 89 10 of per e-mail via: energietoeslag@drechtsteden.nl