Formateur aangesteld

Roel Freeke van het bureau Necker van Naem is aangesteld als formateur. De rol van de formateur is gespreksleiding tussen de beoogde coalitiepartners PAB, VVD, CDA, CU en SGP. Tijdens het formatieproces worden afspraken gemaakt over de inhoud van het bestuursakkoord en de voordracht van wethouders.

Donderdag 14 april bracht informateur Lauryan Bakker (ook van bureau Necker van Naem) haar eindverslag naar buiten. Haar conclusie luidde dat een coalitie van PAB, VVD, CDA, CU en SGP het meest aansluit bij de gestelde uitgangspunten. Daarop is afgesproken dat er een formateur wordt aangesteld om gesprekken tussen de genoemde partijen te organiseren en begeleiden. Het formatieproces is inmiddels gestart.

Een overzicht van alle informatie over de formatiefase vindt u op de pagina gemeenteraadsverkiezingen. 

Formateur Roel Freeke

Formateur Roel Freeke (Necker van Naem)