Enquête over mobiliteit en bereikbaarheid

Hoe beweeg jij je door Papendrecht? Dat is de kernvraag in de enquête die de gemeente heeft opengezet. De meningen en ideeën van inwoners en ondernemers gebruikt de gemeente om het nieuwe mobiliteitsplan op te stellen.

Alles wat gaat over het verplaatsen binnen en rondom de gemeente, raakt aan mobiliteit. Of dat nou op de step naar school is, op de racefiets richting de polder, met de waterbus naar Rotterdam, met de auto via de N3 naar Breda of wandelend achter de kinderwagen naar het winkelcentrum. Mobiliteit gaat ook over bereikbaarheid én leefbaarheid. Hoe gemakkelijk kom je Papendrecht in en uit over de provinciale en Rijkswegen.

Alternatieven voor de auto

Als het gaat om mobiliteit, is volgens Kees de Ruijter (wethouder verkeer en mobiliteit) duurzaamheid de grootste uitdaging: "We houden onze planeet alleen leefbaar als we zorgvuldig omgaan met onze omgeving. Dat betekent ook kritisch kijken naar de manier waarop we ons verplaatsen. Is die auto nou echt altijd noodzakelijk? Of is het openbaar vervoer, de fiets of de waterbus  een prima alternatief voor de reis die je hebt te maken?" Duurzaamheid is ook een kernbegrip in de Omgevingsvisie van de gemeente.

Duurzaam en groen

De koers voor de toekomst van Papendrecht staat in de Omgevingsvisie die de gemeenteraad in 2020 - mede op basis van input uit de samenleving - heeft vastgesteld. Daarin zijn duurzaamheid en groen belangrijke woorden. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte zodat Papendrecht prettig blijft om te wonen en te recreëren.

Oproep van Roy Hoornweg

De Papendrechtse Roy Hoornweg is een wereldwijd bekende atleet en marathonloper. Vorig jaar nog was hij de snelste Nederlandse man bij de marathon van Rotterdam. Roy roept zijn dorpsgenoten in een filmpje op om de enquête uiterlijk 6 mei in te vullen. "Meer groen en speelruimte voor kinderen in de wijk, meer en bredere wandel- en fietspaden, kan betekenen dat er minder ruimte overblijft voor de auto. Denk aan minder parkeerplaatsen en een andere inrichting van wegen. Wat vinden wij – door Papendrecht bewegende inwoners - daarvan?", prikkelt Roy Hoornweg.

Als het mobiliteitsplan klaar is, wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad.