Eindverslag informateur opgeleverd

Informateur Lauryan Bakker presenteert donderdagavond 14 april haar eindverslag. Dit eindverslag volgt uit de gesprekken die zij voerde met de politieke partijen. De bijeenkomst is openbaar en live te volgen via de raadswebsite.

Na de gemeenteraadsverkiezingen kreeg een onafhankelijke informateur de opdracht om verkennende gesprekken te voeren met alle politieke partijen. Lauryan Bakker (bureau Necker van Naem) sprak tweemaal met vertegenwoordigers van de partijen. Deze gesprekken waren bedoeld om verschillende combinatiemogelijkheden te verkennen voor samenwerking in de nieuwe bestuursperiode. Vanmiddag heeft de informateur haar eindverslag opgeleverd aan de lijsttrekkers.

Combinatiemogelijkheden

In het eindverslag staan de bevindingen die volgen uit de gesprekken met de informateur. Alles overwegende komt de informateur tot de conclusie dat de combinatie die het meest aansluit bij de gestelde uitgangspunten een coalitie van PAB, CDA, VVD, CU en SGP is. "Tussen deze partijen is onderling vertrouwen en programmatische verbinding", aldus Lauryan Bakker. "Het is een coalitie waarin de grootste partij is vertegenwoordigd, evenals twee winnaars van de verkiezingen; de VVD en de SGP. Binnen deze coalitie is het mogelijk om voldoende ervaring in het college te brengen om de opgaven waar Papendrecht voor staat, het hoofd te bieden. Tot slot is er binnen deze coalitie de bereidheid om te verkennen op welke manier er ook raadsbreed kan worden samengewerkt en om de bestaande bestuurscultuur te veranderen samen met de alle andere partijen. Deze coalitie heeft een ruime meerderheid in de raad. Uitgaande van vier wethoudersposten, levert één coalitiepartij geen wethouder."
De informateur geeft aan dat een tweede variant hierop PAB, CDA, VVD, CU óf SGP zou kunnen zijn. Zij legt uit: "Binnen deze coalitie is er een krappe meerderheid in de raad van 13 zetels. Een argument hiervoor zou kunnen zijn dat er meer balans tussen coalitie en oppositie is, wat een bijdrage kan leveren aan het doorbreken van door de partijen genoemde negatieve patronen. Uitgaande van vier wethoudersposten, leveren alle coalitiepartijen een wethouder."

Raadsbrede samenwerking

Naast een aantal adviezen voor het formatieproces, geeft de informateur aan dat de tijd voor een raadsakkoord in haar optiek nog niet rijp is. Zij constateert wel dat er een gedeelde wens is tot verandering in de manier waarop er wordt samengewerkt en waarop men met elkaar om gaat. Zij reikt daarvoor enkele suggesties aan, zoals het vragen van de oppositie om het concept-coalitieakkoord mee te lezen tot en met het oprichten van een commissie die met raadsbrede samenwerking aan de slag gaat. Dit kan leiden tot een raadsbrede agenda op een aantal thema's. 

Bijeenkomst

De vertegenwoordigers van de 9 politieke partijen bespreken vanavond, donderdag 14 april om 20.00 uur, het eindverslag van de informateur. Deze openbare bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek is welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via de raadswebsite

U vindt de rapportage van de informateur via deze link.