Toelichting jaarrekening 2021

Op dinsdag 5 juli vergaderde de gemeenteraad over de Jaarrekening 2021. De jaarrekening is in feite een financieel overzicht. Vooraf heeft de gemeente een inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven en inkomsten. Dat staat in de begroting. De jaarrekening geeft antwoord op de vraag: Wat heeft de gemeente daadwerkelijk uitgegeven? Zijn de verwachtingen die in de begroting stonden, uitgekomen?

Begrip voor vragen

Eerder bracht de gemeente via een persbericht naar buiten dat er vorig jaar een overschot was van 5,4 miljoen euro. Dat is een flink voordeel; hoe kan dit? Het overschot over 2021 wordt veroorzaakt door meevallers die eenmalig zijn. Denk aan het resultaat van de grondexploitatie. Dat zijn opbrengsten uit gemeentelijke gronden. De winstmarge mag pas bepaald worden nadat alle werkelijke uitgaven en inkomsten bekend zijn. Een andere aanleiding voor de grote meevallers, zijn de werkelijke uitgaven van samenwerkingspartners zoals de Sociale dienst Drechtsteden, de Dienst Gezondheid en Jeugd en de centrumgemeente Beschermd wonen. Zorg laat zich nu eenmaal moeilijk voorspellen. En ook de effecten van Covid-19 en de oorlog in Oekraïne spelen mee. Een ander deel van het overschot is te verklaren vanuit de afrekening van de uitkering van het Rijk. De omvang is afhankelijk van het rijksbeleid. De inkomsten zijn toegenomen maar deze informatie kwam pas in december 2021 beschikbaar. 

Er wordt gestreefd naar een gezond financieel meerjarenbeeld. Helaas kunnen er met eenmalige meevallers geen structurele uitgaven worden bekostigd. Om te investeren in bijvoorbeeld duurzaamheid en onderwijshuisvesting, moet er structurele ruimte zijn in de begroting. Zo kan er gespaard worden voor investeringen in de toekomst. De meevaller in 2021 helpt daar natuurlijk wel bij.