Weer een krant boordevol ideeën van bewoners

Woensdag 29 juni verscheen in De Klaroen editie 3 van de Participatiekrant.

In de Participatiekrant leest u voorbeelden van bewoners en organisaties die meedenken of zelf met initiatieven komen om Papendrecht beter, leuker, veiliger of leefbaarder te maken. Eerder (in voor- en najaar van 2021) verschenen editie 1 en 2. In de derde editie van de Participatiekrant (in gedrukte versie te vinden in huis aan huis blad De Klaroen van 29 juni 2022) leest u onder meer:

  • bewoners dachten mee over nieuwe namen voor de wijken in Papendrecht
  • vrijwilligers bemensen het Repaircafé waar inwoners welkom zijn om kapotte spullen aan te bieden om te kijken of het nog te repareren is
  • bankjes langs de rivier die daar dankzij een betrokken inwoonster gekomen zijn
  • Ineke Robart, voorzitter van de WMO-adviesraad vertelt voor wie zij klaar staan om waar nodig ondersteuning te bieden
  • een voorwoord van de kersverse wethouder van onder andere participatie, Arjan Kosten.

Voelt u zich geïnspireerd door de ideeën en initiatieven van anderen? En bent u bereid ook een steentje bij te dragen aan de uitvoering van uw eigen idee? Mail dan naar idee@papendrecht.nl.

Geïnteresseerd in eerdere nummers van de Participatiekrant die in 2021 zijn verschenen? Lees hier nummer 1 en nummer 2.

Participatiekrant nr. 3