Vacature voorzitter Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden

De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden zoekt een voorzitter met een sociaal hart

De Regionale Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de beleidsvoorbereiding, het beleid en de uitvoering op regionaal niveau aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en het Algemeen Bestuur (AB) over de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Daarnaast start een proces om de Regionale Adviesraad door te ontwikkelen naar een bredere adviesraad.

De Regionale Adviesraad bestaat uit één vaste vertegenwoordiger van elke lokale adviesraad en een onafhankelijk voorzitter. Het zijn allemaal vrijwilligers met kennis van en/of ervaring met het sociale domein, met name de Wmo.

We zoeken iemand met:

•    bestuurlijke ervaring en bekendheid met de bestuurlijke en politieke processen
•    het vermogen analytisch en strategisch te denken en met goede mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden
•    de volgende eigenschappen: teamspeler, netwerker, verbinder, resultaatgericht en besluitvaardig
•    een goed inlevingsvermogen, en die goed kan luisteren en doorvragen
•    capaciteiten om een vergadering te leiden

Taken:

•    Het leiden van de vergaderingen van de Regionale Adviesraad
•    Het begeleiden van de doorontwikkeling van de Regionale Adviesraad
•    Het representeren en vertegenwoordigen van de Regionale Adviesraad en het onderhouden van contacten met de SDD, het AB en de (voorzitters) van de lokale adviesraden en de netwerkpartners


De Regionale Adviesraad biedt:

•    Zinvol en interessant vrijwilligerswerk
•    Mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering
•    Een onkostenvergoeding


Interesse?

Op de website van de Regionale Adviesraad staat de profielschets en is meer informatie te vinden over de Adviesraad en de doorontwikkeling. Voor meer informatie over de functie van voorzitter kan contact worden opnemen met Jan Slappendel, voorzitter a.i. van de Regionale Adviesraad,
tel. 06 2375 7685. Aanmelden als kandidaat-voorzitter? Stuur dan voor 2 april 2022 een motivatiebrief en CV naar
regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl. Na ontvangst nemen we contact op om een afspraak te maken voor een gesprek.