Reactie gemeente op aankondiging sportscholen

Een aantal Papendrechtse sportscholen kondigde vandaag (maandag 10 januari 2022) aan dat zij dinsdag 11 januari tussen 9 en 11 uur hun deuren openen voor publiek. In de aankondiging vragen zij de gemeente het besluit om de sportscholen te sluiten, te herzien. Wij wijzen erop dat geen sprake is van een gemeentelijk besluit. Dat de sportscholen niet open mogen zijn, is een gevolg van de lockdown die momenteel voor Nederland geldt. Een besluit van de landelijke overheid dus.

Handhaving

De gemeente heeft als taak de landelijke (corona)regels te handhaven. Deze regels hebben tot doel het aantal besmettingen omlaag te brengen en de druk op de zorg te verminderen. Annemiek Jetten (waarnemend burgemeester van Papendrecht) stelt:. 'Met de huidige aantallen besmettingen is het zeker nu niet gewenst om van de geldende regels, maatregelen en adviezen af te wijken. Ik ben mij er heel goed van bewust dat deze regels een zware wissel trekken op veel Papendrechtse ondernemers, organisaties, verenigingen en inwoners. Velen verkeren in een moeilijke positie en dat geldt niet alleen voor sportscholen. Ik vind het dan ook niet verstandig om de deuren te openen en zal daar op gaan handhaven indien nodig.'

Alle Papendrechtse sportscholen die in het bericht worden vermeld, zijn inmiddels telefonisch of per mail geïnformeerd door de gemeente.