Papendrecht en GKN Aerospace/Fokker zetten volgende stap in samenwerking

B&W van Papendrecht heeft op 17 januari een overeenkomst getekend met GKN Aerospace/Fokker over de voorwaarden waaronder de komende jaren wordt samengewerkt. De overeenkomst is een vervolg op het raadsbesluit van november 2021 om de samenwerking tussen de gemeente Papendrecht en GKN/Fokker uit te breiden.

GKN Aerospace/Fokker wil haar werkpakketten in de komende jaren in Papendrecht uitbreiden en verder investeren in de ontwikkeling van duurzame luchtvaart. De gemeente Papendrecht investeert samen met GKN Aerospace/Fokker in de locatie Slobbengors. Deze samenwerking betekent naar verwachting een groei van de werkgelegenheid met ongeveer 500 tot 825 banen. De komende periode worden de plannen verder concreet gemaakt.

Wethouder Financiën, Pieter Paans: “We hebben hard gewerkt aan deze overeenkomst, waarbij zekerheden voor de gemeente zijn geborgd. Dit betekent voor onze gemeente extra werkgelegenheid en een financiële bijdrage aan de gemeentebegroting. Het is een mooi voorbeeld van publieke en private samenwerking.”