Week van de Opvoeding 2023

Samen delen, samen weten is het thema.

Voor elke opvoeder is het belangrijk om verbinding te maken, met elkaar als opvoeders, maar ook met anderen uit de omgeving die bij de opvoeding betrokken zijn. Door kennis en ervaringen te delen komen we dichter bij elkaar. En door samen te delen weten we meer. Daarom besteden we deze week aandacht aan een aantal initiatieven rond opvoeding en verbinding.  

logo Sterk Papendrecht

Sterk Papendrecht start met nieuwe training 'Pittige jaren'

De eerste training “Pittige Jaren” is gestart in september 2023 vanuit Sterk Papendrecht. In januari 2024 start een avondtraining en in september 2024 een training in de ochtend. Aanmelden via 078-6154741 of www.sterkpapendrecht.nl    

Pittige Jaren is een training die zich richt zich op het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders. Het heeft als doel ouders te leren hoe je het gedrag van je kind kunt veranderen. Op deze manier worden kinderen geholpen beter om te gaan met hun emoties en worden hun sociale vaardigheden versterkt. In wetenschappelijk onderzoek is het positieve effect van dit programma aangetoond in veel verschillende landen, waaronder Nederland. 

Knipsel 
              


Samen Oplopen, je staat er niet alleen voor! 

Als ouder wil je je kinderen goed opvoeden en een fijne jeugd geven. Maar soms lukt dat gewoon even niet. Soms is het moeilijk! In ieder gezin speelt wel eens wat, maar in sommige gezinnen stape-len zorgen en stress zich op. Sterk Papendrecht heeft het project Samen Oplopen. Een gezinsvrijwilli-ger loopt een half jaar tot twee jaar samen op in het leven! Niet als hulpverlener, maar als ‘maatje’! Hij of zij komt regelmatig langs om met van alles te helpen. Meer weten kijk op www.sterkpapendrecht.nl of mail info@sterkpapendrecht.nl of bel 078- 615 47 41. 


Samen Oplopen Vrijwilligers gezocht!  

Vanuit Samen Oplopen weten we dat gezinnen opknappen als een mede-inwoner een tijdje met hen meeloopt. Kinderen groeien daardoor op met meer kansen. Wij zoeken meer vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in het leven van een ander en graag willen helpen. Ben jij zo iemand? Meld je dan aan via vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl


Yes! De kop is eraf! 

In september is de lokale coalitie Kansrijke start begonnen in de Gemeente Papendrecht. De lokale coalitie Kansrijke Start heeft als doel te zorgen voor een gezamenlijke aanpak rondom de eerste 1000 dagen van kinderen, met speciale aandacht voor kwetsbare gezinnen. De lokale coalitie bestaat onder andere uit verloskundige, wijkteam, gemeente, oudervertegenwoordiging en informele zorgpartners.

Samen staan zij aan de lat om de zorg rondom zwangere beter te organiseren. Vol energie en met heel veel mooie initiatieven is er een mooie werkagenda opgesteld. Alle mensen met vragen rondom zwanger worden, zwanger zijn en bij vragen rondom de eerste 1000 dagen van een kind kunnen bij het wijkteam Sterk Papendrecht of de Verloskundigepraktijk terecht. Onze missie? Alle kinderen in Papendrecht een Kansrijke start!

foto coalitie kansrijke start


Kinderopvang in Papendrecht

Ouders kunnen hun kind naar de kinderopvang brengen en combineren zo de zorg voor de kinderen met het werk. Kinderopvang is bovendien goed voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren bijvoorbeeld samenwerken en samen spelen. Goede kinderopvang is voor ouders en kinderen belangrijk.

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang; dagopvang door een kinderopvangorganisatie of gastouder die nog niet naar de basisschool gaan. Peuteropvang door een kinderopvangorganisatie  die nog niet naar de basisschool gaan. En buitenschoolse opvang (BSO) door een kinderopvangorganisatie of gastouder voor schoolgaande kinderen. Op www.papendrecht.nl/kinderopvang vindt u meer informatie. 

De Wet kinderopvang bepaalt dat ouders, het Rijk en de werkgever via een toeslag van de Belastingdienst samen de kinderopvang betalen. Op www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u lezen of u recht heeft op een toeslag voor kinderopvang. Als u de eigen bijdrage voor de kinderopvang niet kunt betalen, komt u misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming van de Sociale Dienst Drechtsteden. Kijk op www.socialedienstdrechtsteden.nl