Samen voor een gezonde leefstijl in Papendrecht

Gisteravond zetten sportverenigingen, onderwijs, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties hun handtekening onder het vitaliteitsakkoord. Hiermee wordt richting gegeven aan gezamenlijke ambities voor vitale en gezonde inwoners. Sport en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door sporten en bewegen blijf je fit en kunnen sommige gezondheidsproblemen worden voorkomen.

Vitaliteitsakkoord ondertekening

Voor de uitvoering van het Vitaliteitsakkoord ontvangt Papendrecht 60.000 euro van het Rijk, dat ten goede komt aan de Papendrechtse samenleving. Marvin Straver, adviseur lokale sport, geeft aan dat de partijen aanspraak kunnen maken op het geld door met goede ideeën te komen, of uitbreiding van bestaande ideeën, die passen binnen het Vitaliteitsakkoord Papendrecht. Ook Papendrechter Roy Hoornweg, die afgelopen zondag als snelste Nederlander over de finish kwam bij de marathon van Rotterdam, onderschrijft het Vitaliteitsakkoord Papendrecht. Hij was bij de ontwikkeling van het akkoord betrokken bij de kopgroepen 'Jeugd motorisch vaardig' en 'Samenwerking en verbinding'.

Gezonde leefstijl

Er is een stuurgroep in het leven geroepen die het vervolg handen en voeten geeft. De belangrijkste taak wordt het beoordelen van de aanvragen voor een budget van een idee waarmee het voor inwoners van Papendrecht makkelijker wordt om te kiezen voor een gezonde leefstijl en het ontwikkelen van gezonde gewoonten. Behalve Marvin Straver, bestaat de stuurgroep uit vertegenwoordigers van lokale verenigingen en organisaties. Marvin is te bereiken via telefoonnummer 06 – 48 22 16 52 en e-mailadres: mstraver@teamsportservice.nl.