Onderzoek vuurwerkvrije locaties in Papendrecht

De gemeente wil graag weten of het huidige aantal gebieden waar geen vuurwerk mag worden afgestoken, voldoende is. Of moet het uitgebreid worden?

In Papendrecht is geen algemeen vuurwerkverbod. Wel zijn er gebieden waar - ook rond de jaarwisseling - geen vuurwerk mag worden afgestoken. Dat zijn er nu 9 (Centrumgebied, Winkelcentrum Westpolder, Winkelcentrum Wilgendonk, gebied rondom kinderboerderij De Papenhoeve, gebied rondom verpleeghuis Waalburcht aan de Badhuisstraat, P.J. Oudstraat en omgeving, gebied rondom Hospice de Cirkel aan de Andoornlaan, gebied bij Drierivierenpunt, deel Industrieweg). 
Het aantal kan uitgebreid worden naar 12. We horen hierover graag de mening van inwoners. Welke locatie moet wat u betreft vuurwerkvrij worden?
Vult u de enquête in? Deze bestaat uit maximaal 5 vragen.U maakt eenmalig een account aan bij Gemeentepeiler.