Herstart aanbod preventieve huisbezoeken voor 80-plussers

Hoe dragen we eraan bij dat ouderen zo lang mogelijk, vitaal en waardig ouder worden? De afgelopen week zijn 80-plussers in Papendrecht aangeschreven met de vraag of zij behoefte hebben aan een huisbezoek. Dit aanbod doet de gemeente om te horen wat behoeftes en wensen van mensen in deze leeftijdsgroep zijn, en om informatie te geven over voorzieningen en activiteiten in Papendrecht die men misschien nog niet kende maar wel handig zijn. Denk aan thuishulp of Koffie Met-activiteiten.

Illustratie koffie_mevrouw

Wethouder Corine Verver vertelt dat de inzet van huisbezoeken aansluit bij het Kompas Sociaal Domein, waarbij één van de vier ontwikkellijnen 'preventief werken' is: "De groep ouderen die langer zelfstandig thuis wonen wordt steeds groter. Niet elke oudere die ondersteuning wenst, weet waar hij of zij terecht kan. Het huisbezoek kan een moment zijn om iemand de weg te wijzen, bijvoorbeeld naar aanbod waarmee eenzaamheid kan worden bestreden of vermeden. Er zijn zóveel mooie initiatieven en ontmoetingen in onze lokale samenleving. Maar dan moet je er wel van weten."

Vrijwilligers Sterk Papendrecht

Wanneer een 80-plusser interesse heeft in het open aanbod van een huisbezoek, neemt een vrijwilliger van welzijnsorganisatie Sterk Papendrecht contact op om een afspraak te maken. Elja den Heijer (coördinator van de huisbezoeken) legt uit: "Omdat het met het stijgen van de leeftijd soms lastig kan zijn de deur uit te gaan of in de media te volgen wat er allemaal beschikbaar is, willen we het graag zo makkelijk mogelijk maken. Dat betekent dat we langs kunnen komen bij mensen die dat graag willen. Het is namelijk zonde als er hulp en ondersteuning mogelijk is, maar zij daar niet van op de hoogte zijn."

Aandacht voor privacy
De preventieve huisbezoeken bestaan al langere tijd, maar hebben stilgelegen omdat de privacy grondig onder de loep is genomen. De aanleiding hiervoor was een motie van de fractie van D66 in de raadsvergadering van januari 2020. De gemeente heeft een uitgebreide en diepgaande risicoanalyse gedaan, waaruit verbeterpunten zijn gekomen. Omdat het college het grote belang van privacy onderschrijft, worden alle verbeteringen overgenomen, zodat de privacy van iedereen die aan de huisbezoeken meedoet, wordt gewaarborgd.