Gemeente Papendrecht zet extra subsidieregeling in: Samen bouwen aan een beter bestaan

Naast de al bestaande regelingen en lokale initiatieven zet de gemeente Papendrecht een nieuw middel in om de effecten van de energie- en koopkrachtcrisis tegen te gaan: de extra subsidieregeling “Samen bouwen aan een beter bestaan.”

De regeling gaat per 1 oktober van kracht, waarmee een bedrag van maximaal € 120.000,- is gemoeid. Tot 1 december dit jaar hebben inwoners en/of maatschappelijke organisaties de tijd om met goede plannen te komen die armoede en financiële problemen bestrijden of verzachten. 

Steun in de rug naar zelfredzaamheid

De subsidieregeling sluit aan bij de doelen van het actieplan Armoede, en de lijnen vanuit het Kompas Sociaal Domein. De gemeente Papendrecht wil haar inwoners zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren om zelfredzaam te zijn. Financiële problemen zorgen ervoor dat dit onder druk staat. Wethouder Van Erk: “Elk huishouden in Papendrecht dat er financieel niet uitkomt, is er één te veel. Daarom zet de gemeente Papendrecht alle mogelijkheden in om ervoor te zorgen dat onze inwoners - die het nodig hebben - weer financieel fit én zelfredzaam worden. Zodat inwoners zich gesteund voelen en actief gebruik gaan maken van alle regelingen waar ze recht op hebben. En dat zijn er misschien meer dan dat je op het eerste gezicht zou denken.” 

Beoordelingskader voor bijzondere initiatieven

Om in aanmerking te komen voor een deel van het subsidiebedrag wordt elke aanvraag getoetst via een beoordelingskader. Een voorbeeld van een aanvraag zou het opzetten van een ruilwinkel kunnen zijn, waar geen geld mee gemoeid is. Het kader is bedoeld om een zo evenredig mogelijke verdeling over de aanvragen van inwoners en maatschappelijk organisaties te maken. 

Meer weten?

Informatie over deze extra subsidieregeling is te vinden op www.papendrecht.nl/subsidies