Energietoeslag 2023 in december gedeeltelijk uitbetaald

In december wordt een bedrag van 400 euro van de energietoeslag 2023 uitbetaald. Voor de zomer is een bedrag van 400 euro, als nabetaling van de energietoeslag 2022, uitgekeerd. In het voorjaar van 2024 volgt dan nog een uitbetaling. De hoogte van dit laatste bedrag is afhankelijk van de uitkering van het Rijk aan de gemeente Papendrecht en het aantal aanvragen voor de energietoeslag. De verwachting is dat dit tussen de 250 en 500 euro is.

Automatische betaling

De bedragen worden automatisch overgemaakt aan de inwoners, waarvan bekend is dat deze een laag inkomen en laag vermogen hebben. De grens van een laag inkomen is een inkomen lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). Het gaat onder andere om de huishoudens die in 2022 de eenmalige energietoeslag hebben aangevraagd. Dit heet de 'ambtshalve' betaling. De regeling wordt namens de gemeente uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.

Aanvragen energietoeslag 2023

Inwoners, die niet in aanmerking komen voor deze ambtshalve betaling van de energietoeslag 2023, kunnen op een later moment een aanvraag indienen. Op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden wordt het digitale aanvraagformulier beschikbaar gesteld. Als het aanvragen mogelijk is wordt dit door de gemeente gecommuniceerd. 

Wet Energietoeslag 2023 goedgekeurd door Eerste Kamer

Vorig jaar besloot het kabinet om in 2023 door te gaan met de energietoeslag. Begin oktober keurde de Eerste Kamer de wet, die hiervoor nodig is, goed. Het kabinet stelt voor 2023 geld ter beschikking voor de energietoeslag. Dit geld wordt door de gemeente uitgekeerd aan de inwoners die hiervoor in aanmerking komen. Het extra geld is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen of vermogen. 

Brede ondersteuning 

De gemeente Papendrecht helpt niet alleen via de energietoeslag bij de hoge kosten van het bestaan. Komt u toch in de problemen door (energie) kosten en wilt u daarvoor hulp? Doe dan de anonieme Geldfittest voor advies op maat. U kunt ook altijd terecht bij Sterk Papendrecht, aan de Veerweg 127. Of bij medewerkers van hen die onder de naam Sterk in de Wijk in de buurt aanwezig zijn. Zij zitten in ieder geval elke dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek. 
 
Voor een overzicht van alle hulp kijkt u op de themapagina Hulp bij inkomen