Wim de Leur benoemd tot ereburger van Papendrecht

Namens het gemeentebestuur van Papendrecht benoemde burgemeester Margreet van Driel maandag 15 mei 2023 Wim de Leur tot ereburger van Papendrecht. Het ereburgerschap is een blijk van waardering en dankbaarheid van het gemeentebestuur voor bijzondere verdiensten voor de lokale samenleving. In 2012 is De Leur benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Wim de Leur maakte zich van 2009 tot 2017 verdienstelijk voor het Oranjecomité. Tijdens de acht jaar dat hij hiervan voorzitter was, heeft het Oranjecomité mede door zijn inzet en ambitie, tal van mooie activiteiten verzorgd voor alle inwoners van Papendrecht. 

Na het voorzitterschap van het Oranjecomité was hij vanaf de oprichting in 2017 voorzitter van het 4 mei-Comité. Tot 2009 was er op 4 mei alleen een stille tocht, die steeds minder druk bezocht werd. Samen met de leden van het 4 mei-Comité, zorgde hij ervoor dat de herdenkingsbijeenkomst niet eenmaal in de vijf jaar, maar jaarlijks werd gehouden. Het resultaat was dat de herdenkingsbijeenkomsten steeds drukker werden bezocht en de Grote Kerk tijdens de bijeenkomsten steeds voller werd. Ieder jaar wordt er nu, naast bijzondere sprekers ook ruimte gegeven aan bijdragen door de jeugd, is er ruimte voor poëzie en voor muziek.

Daarnaast droeg De Leur onder meer bij aan de contacten met nabestaanden van de families die door gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog aan Papendrecht zijn verbonden. Ook speelde hij een rol in het versterken van de stedenband met partnergemeente Blomberg. Momenteel is hij nog steeds voorzitter van de commissie Naamgeving. Ook buiten Papendrecht werd gebruik gemaakt van de kwaliteiten van De Leur, onder meer door de Stichting vrienden Dordtse Musea en de Stichting Vriendenfonds Albert Schweitzerziekenhuis. 

De viering van 75 jaar vrijheid en het bereiken van de 70-jarige leeftijd leken hem in 2020 een mooi moment om het voorzitterschap van het 4 mei-Comité over te dragen en afscheid te nemen. Vanwege de COVID-crisis stelde hij dat voornemen uit tot dit jaar. Uit handen van burgemeester Van Driel ontving hij maandag 15 mei de bij het ereburgerschap behorende gouden medaille en oorkonde.