Start volgende fase nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel of Crayestein

In 2030 dreigt er op de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel een knelpunt te ontstaan. Die verbinding heeft dan de maximale capaciteit bereikt en kan niet verder opgewaardeerd worden. Daarom komt er een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein, bij Dordrecht.

Van vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli 2023 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor dit project ter inzage en kunt u reageren op de plannen. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijven TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat welke tien mogelijke routes onderzocht gaan worden, wat dan precies onderzocht gaat worden en hoe dit wordt gedaan. Iedereen kan op de concept Notitie reageren door het indienen van een zienswijze tussen 26 mei en 6 juli 2023. Daarna wordt de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld, waarna de onderzoeken kunnen starten.

De resultaten van deze onderzoeken worden verwerkt in het milieueffectrapport (MER) en de Integrale Effectenanalyse (IEA). Het streven is om in 2025 de voorkeursbeslissing te nemen, als afronding van de verkenning.

Papendrecht geen onderdeel van mogelijke routes

De gemeente Papendrecht maakt onderdeel uit van het zoekgebied. Er zijn 10 mogelijke routes (zogenaamde corridors) uitgewerkt. Deze 10 routes gaan onderzocht worden. Deze routes lopen niet over het grondgebied van Papendrecht. 


 
Bezoek een informatiebijeenkomst

Tussen 5 en 21 juni 2023 worden negen informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarop u van harte welkom bent om in gesprek te gaan met het projectteam, vragen te stellen of uw zorgen te uiten. 
 
U kunt een toelichtende video bekijken via deze link, en hier vind u een samenvatting.
 
Voor meer informatie over de informatiebijeenkomsten en de procedure, en om de concept-NRD te downloaden, kunt u terecht op de website van Bureau Energieprojecten.  
Meer informatie over het project zelf vindt u op de website van TenneT.