Krachten bundelen: Eén tegen eenzaamheid in Papendrecht

Vóór de coronacrisis bleek uit onderzoek dat ongeveer de helft van de mensen zichzelf weleens eenzaam voelt. Het thema is actueler dan ooit, nu we veel meer aan huis gekluisterd zijn. Reden voor Papendrecht om de krachten te bundelen en een gezamenlijke aanpak van eenzaamheid op te zetten. Dit sluit aan bij het landelijke programma "Eén tegen eenzaamheid". Donderdagavond 25 maart gingen het Rode Kruis afdeling Alblasserwaard, Sterk Papendrecht, Stichting Waardeburgh en gemeente samen met (vrijwilligers)organisaties hierover in gesprek. 

Er zijn al veel initiatieven in Papendrecht om eenzaamheid bij verschillende doelgroepen te verminderen. Het doel van de bijeenkomst donderdagavond was om verbinding te laten ontstaan tussen al die activiteiten en initiatieven. En te weten komen waar kansen liggen.

Koffiemoment

'Past dat ene koffiemoment op dinsdagochtend niet in de agenda van iemand die graag in contact komt met anderen? Dan is het fijn om te weten dat je iemand kunt verwijzen naar een ontmoetingsmogelijkheid op de vrijdag. Dit is zomaar een voorbeeld, dat aangeeft dat het helpt dat je wéét van elkaars activiteiten', legt wethouder Corine Verver uit. 'Aandacht voor eenzaamheid is belangrijker dan ooit, en dat begint met het bespreekbaar maken van dit probleem', vult Cora Damsteeg van Sterk Papendrecht aan. Marlies Trigt van Stichting Waardeburgh: 'Eenzaamheid is niet gebonden aan een leeftijd. Dit initiatief is voor iedere inwoner van Papendrecht.'

Samen 

Lies van Bodegraven van het Rode Kruis (afdeling Alblasserwaard): 'Het Rode Kruis heeft als visie voor 2025: Het versterken van de menselijke basis. En hoe mooi is het dan dat we in Papendrecht al bezig zijn met de werkgroep Eenzaamheid om hier mee aan de slag te gaan. Zo krijgen we goed in beeld waar behoefte aan is in onze omgeving.' Wethouder Corine Verver: 'Dit is iets wat je alleen maar sámen kunt doen. Daarom ben ik zo ontzettend blij met de ontmoeting en uitwisseling van ideeën.'

Ondertekening

Het Rode Kruis, Sterk Papendrecht, Stichting Waardeburgh en gemeente vormen samen de 'lokale coalitie'. Zij ondertekenden coronaproof de 5 pijlers van het landelijke programma Eén tegen Eenzaamheid.
De deelnemende partijen nodigen andere (vrijwilligers)organisaties van harte uit zich bij hun aan te sluiten. 

Collage Een tegen Eenzaamheid
Cora Damsteeg (Sterk Papendrecht), Marlies Trigt (Stichting Waardeburgh), Lies van Bodegraven (Rode Kruis afdeling Alblasserwaard) en Corine Verver (wethouder) zetten hun handtekening onder het programma Een tegen Eenzaamheid