maart

 • Een goed idee voor Papendrecht

  02 april 2021

  Heeft u een goed idee waar ook andere Papendrechters plezier van kunnen hebben? En wilt u dat idee zelf uitvoeren, maar heeft u nog wel wat hulp nodig? Neem dan contact op met de gemeente.

 • Financiële status van Papendrecht doorgelicht

  30 maart 2021

  College laat meer mogelijkheden voor bezuiniging onderzoeken

 • Populieren park Slobbengors worden ingekort

  29 maart 2021

  Woensdag 31 maart worden de grote populieren achter het hoofdveld van voetbalvereniging Papendrecht in park Slobbengors ingekort. Deze populieren zijn in januari 2020 onderzocht door een boomexpert. Uit dit onderzoek bleek dat de bomen niet gezond zijn als gevolg van diverse aantastingen. Drie bomen waren al zo zwaar aangetast dat ze destijds snel zijn verwijderd. In overleg met tennisvereniging PTC en Voetbalvereniging Papendrecht laat de gemeente Papendrecht vanuit haar zorgplicht de overige bomen inkorten. Deze bomen staan op een plaats waar veel recreanten, sporters en bezoekers komen en de gemeente wil uiteraard voorkomen dat er takken afbreken.

 • Krachten bundelen: Eén tegen eenzaamheid in Papendrecht

  26 maart 2021
 • Gemeente Papendrecht mailt veilig met Zivver

  25 maart 2021

  Vanaf 15 maart 2021 gebruikt de gemeente Papendrecht het systeem Zivver om veilig met u te e-mailen en bestanden uit te wisselen. Wij gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie zoals persoonsgegevens, verslagen en dossiers. Zivver zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie veilig en versleuteld bij u aankomt. U weet dan zeker dat alleen u als ontvanger deze informatie kunt lezen.

 • Een levende tuin begint bij de bodem

  23 maart 2021

  De bodem is de basis van een levende tuin, want goede grond zit vol met leven.

 • Kindcentrum Oranje Nassau strijdt samen met andere scholen tegen elektronisch afval

  22 maart 2021

  Tien basisscholen uit Drechtsteden doen tot en met donderdag 8 april mee met de E-waste Race. Papendrecht wordt met verve vertegenwoordigd door Kindcentrum Oranje Nassau.

 • Tellingen Papendrecht Tweede Kamerverkiezing

  22 maart 2021
 • Inspraak over drie regelingen ten aanzien van onzelfstandige huisvesting

  29 maart 2021

  De Huisvestingsverordening Papendrecht 2019 bevat regels voor het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte. Kort gezegd gaat dit over het veranderen van 'normale' woningen in panden waarin kamerverhuur plaatsvindt aan drie of vier personen die niet een gezamenlijke huishouding voeren. De regeling in de Huisvestingsverordening voldoet niet en zal worden ingetrokken. In plaats daarvan komt een regeling in de Reparatie Beheersverordening, de Algemene Plaatselijke Verordening (de APV) en Beleidsregels

 • Koffiemoment Corine Verver

  18 maart 2021

  Juist in deze tijd is het belangrijk om in gesprek te zijn en blijven met elkaar, ook al moet het nu even anders. Wethouder Corine Verver drinkt graag online met u een kop koffie.

 • Groot onderhoud N3: weekendafsluiting 19 tot 22 maart voor start nieuwe fase

  15 maart 2021

  Vanaf vrijdag 19 maart 22:00 uur tot maandag 22 maart 5:00 uur is de N3 in beide richtingen afgesloten tussen de Merwedestraat in Dordrecht en de A16, inclusief alle toe- en afritten. Aannemer Boskalis start vanaf 21:00 uur met het afsluiten van de toe- en afritten. De N3 zelf is als laatste aan de beurt om 22:00 uur. De fiets- en voetpaden langs de N3 blijven open.

 • Zwembad in Papendrecht gaat eerder open

  12 maart 2021

  Het buitenbad van het zwembad van Papendrecht gaat eerder open dan normaal. Daarmee geeft de gemeente uiting aan de motie 'ruimte voor de jeugd', die de gemeenteraad unaniem heeft aangenomen.

 • Vacature 2 externe leden Rekenkamercommissie

  04 maart 2021

  De Rekenkamercommissie van Papendrecht zoekt twee externe leden.

 • Nieuwe campagne: betere gezondheid met 30dagengezonder

  01 maart 2021

  De GGD Zuid-Holland Zuid roept inwoners in de regio op om mee te doen met de actie 30dagengezonder. Het doel van de actie is in 30 dagen een zelfgekozen gezondere gewoonte aan te leren.