Verlenging Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Drechtsteden

Het Drechtstedenbestuur heeft op 7 juni 2021 de 'Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Drechtsteden' verlengd tot 1 oktober 2021. De verlenging van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) maakt onderdeel uit van het nieuwe steunpakket dat het kabinet op 27 mei jl. heeft bekendgemaakt.

De TONK biedt een tijdelijke financiële ondersteuning in de noodzakelijke woonlasten voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval als gevolg van de COVID-19 maatregelen van de Rijksoverheid. Met de verlenging van de Beleidsregels wordt de TONK voor drie extra maanden beschikbaar voor inwoners van de Drechtstedengemeenten, namelijk voor de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021 (9 maanden). De TONK kan tot 1 november 2021 met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 worden aangevraagd bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).

Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden www.socialedienstdrechtsteden.nl.