Inloopmomenten huisvesting voortgezet onderwijs

De gebouwen van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College zijn hard aan vernieuwing toe. De afgelopen maanden hebben we onderzocht of en hoe frisse en energiezuinige schoolgebouwen gerealiseerd kunnen worden, om zo de kwaliteit en continuïteit van het voortgezet onderwijs in Papendrecht te waarborgen. We gaan er vanuit dat scholen in principe terugkomen op de locaties waar zij nu gevestigd zijn: Vijzellaan en Van der Palmstraat. De locatie aan de Burgemeester Keijzerweg komt vrij. Uit ons onderzoek blijkt dat het inderdaad mogelijk is op de huidige locatie huisvesting voor de middelbare scholen terug te laten komen.

 

Vier scenario's

Er liggen nu vier scenario's op tafel waarbij ook rekening is gehouden met groen, parkeren, verkeer en duurzaamheid. In elk scenario worden de verschillende schoolonderdelen VMBO, VMBO-T, HAVO/VWO en sport op een andere manier op de locaties geclusterd.

Puzzelstukken

Per scenario zijn er kaartjes gemaakt met voorbeelden van hoe dit ingepast kan worden. Dit kan namelijk op verschillende manieren. De kaartjes zijn dus geen eindplan, maar geven een indruk van de betekenis van een scenario. U vindt alle informatie en kaartjes op de projectpagina papendrecht.nl/huisvestingvo

U bent welkom bij de inloopmomenten op 12 en 13 juli

Het gemeentelijke projectteam, samen met wethouder Kees de Ruijter en de bestuurders van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College is tijdens deze bijeenkomsten aanwezig voor vragen en suggesties over de toekomst van huisvesting van het voortgezet onderwijs. We waarderen het om met omwonenden en andere belangstellenden in gesprek te zijn over het komende proces, waarbij we graag aandachtspunten en ideeën ophalen. De inloopmomenten worden gehouden op:

Maandag 12 juli, Willem de Zwijger College,  Van der Palmstraat 2 tussen 17.00 – 19.00 uur 
Dinsdag 13 juli, CSG De Lage Waard, Vijzellaan 4 tussen  17.00 – 19.00 uur.

Aanmelden is niet nodig.

Beide avonden zijn bedoeld voor de omwonenden van beide locaties, ondernemers, organisaties en andere belangstellenden. U kunt binnen lopen op de dag en het moment die u passen. Uiteraard houden we in de opzet rekening met de coronamaatregelen die op dat moment gelden, zoals de 1,5 meter afstand.

Hoe gaat het verder

Het haalbaarheidsonderzoek is géén definitief eindplan, maar een eerste opzet om ruimtelijk en financieel te kunnen beoordelen of het gewenste programma inpasbaar is op de betrokken locaties. Het college doet in september een voorstel aan de raad. Als de gemeenteraad een keuze maakt voor een scenario, gaan we dat uitwerken in concretere voorstellen.

Waar kunt u terecht met vragen en suggesties?

Buiten de inloopmomenten die we organiseren, bent u altijd welkom contact op te nemen met het projectteam van de gemeente. Ook voor vragen over dit project kunt u bij hen terecht. Stuur een e-mail naar huisvestingvo@papendrecht.nl en we nemen contact met u op.