College presenteert totaalpakket ombuigingen

• B&W kiest voor een financieel perspectief op langere termijn met sluitende begrotingen voor 2022 én 2023
• Lokale lasten worden verhoogd en daarmee meer in evenwicht gebracht met het voorzieningenniveau
• Maatregelen bieden ruimte om toekomstige investeringen mogelijk te maken.

 

Het college van B&W van Papendrecht presenteert vandaag de kaderbrief waarin de toekomstige financiële plannen voor de gemeente worden besproken. In de kaderbrief staan de maatregelen die noodzakelijk zijn om toekomstige tekorten te voorkomen of terug te dringen. Naast het terugdringen van een aantal subsidies en losse individuele maatregelen, zal de geplande verhoging van de lokale lasten voor elke inwoner van Papendrecht voelbaar worden. Het college heeft voor de verhoging van de lasten gekozen om mogelijke financiële problemen in de toekomst te voorkomen.

Papendrecht staat voor een grote opgave om een toekomstig tekort van 8 miljoen euro in 2026 terug te dringen. De financiële duurzaamheid van Papendrecht is cruciaal en daarom wordt al geruime tijd gewerkt aan de ombuigingen. Sommige subsidies worden afgebouwd of zelfs gestopt en daarnaast zijn er ook separate voorstellen om de begroting sluitend te maken.

Het college heeft gezocht naar het vinden van balans tussen het nemen van ingrijpende maatregelen en het behouden van het karakter van de Papendrechtse samenleving waarin het fijn wonen, werken en recreëren is. Wethouder Corine Verver: "We hebben in alle zorgvuldigheid geprobeerd om de pijn – waar mogelijk – enigszins te verzachten. We nemen maatregelen om een blijvend perspectief te bieden aan onze samenleving."

Meerdere maatregelen noodzakelijk

Het college heeft er voor gekozen om een keuze te maken die financiële rust biedt voor de langere termijn, dus niet alleen voor 2022. Wethouder Kees de Ruijter: "Hiermee wordt voorkomen dat ieder jaar weer (korte termijn) maatregelen nodig zijn. Het aanpassen van subsidies en enkele individuele maatregelen bleken niet voldoende te zijn om de toekomstige tekorten terug te dringen. Daarom is nu de keuze gemaakt om de lokale lasten te verhogen."

Verhoging lokale lasten

De plannen van het college voorzien in een verhoging van de lokale lasten met 15% vanaf 2022. Daarmee komt Papendrecht rond het landelijk gemiddelde. In de praktijk betekent dit een gemiddelde verhoging van net geen € 10,- per maand per huishouden. Wethouder Pieter Paans: "Onze voorzieningen zijn voor een middelgrote gemeente uitmuntend, maar de lokale lasten zijn laag. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten zal in de komende jaren aanzienlijk groter worden. Dit moet worden opgelost. Door de lokale lasten voor alle bewoners en bedrijven te verhogen, wordt de financiële pijn evenwichtiger verdeeld over de gemeente."

Toekomstige investeringen

Met de verhoging van de lokale lasten wil het college ook ruimte scheppen voor de toekomst. Er wordt een reserve opgebouwd die noodzakelijke investeringen mogelijk maakt en tegenvallers kan opvangen. Pieter Paans: "We wapenen ons met deze forse maatregel tegen toekomstige risico's en onzekerheden, zoals de autonome ontwikkelingen. Het biedt financieel perspectief en bovendien kunnen we hiermee inspelen op actuele ontwikkelingen."

Het college realiseert zich goed dat de voorgenomen maatregelen op veel fronten ingrijpend zijn. Wethouder Arno Janssen: "Ondanks de bezuinigingen, denken we dat met deze noodzakelijke maatregelen recht kan worden gedaan aan het behoud van het karakter van Papendrecht. Het totaalpakket maakt de gemeente sterk en toekomstbestendig."

De maatregelen uit de brief worden in de raadsvergadering van 8 juli besproken.

De volledige kaderbrief inclusief de bijbehorende stukken vindt u op https://raad.papendrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-ABZ-Papendrecht/2021/21-juni/20:00