juni

 • Inloopmomenten huisvesting voortgezet onderwijs

  29 juni 2021

  De gebouwen van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College zijn hard aan vernieuwing toe. De afgelopen maanden hebben we onderzocht of en hoe frisse en energiezuinige schoolgebouwen gerealiseerd kunnen worden, om zo de kwaliteit en continuïteit van het voortgezet onderwijs in Papendrecht te waarborgen. We gaan er vanuit dat scholen in principe terugkomen op de locaties waar zij nu gevestigd zijn: Vijzellaan en Van der Palmstraat. De locatie aan de Burgemeester Keijzerweg komt vrij. Uit ons onderzoek blijkt dat het inderdaad mogelijk is op de huidige locatie huisvesting voor de middelbare scholen terug te laten komen.

 • Coronageld naar Papendrechtse sportverenigingen

  25 juni 2021
 • Geen activiteiten in Papendrecht op Veteranendag

  25 juni 2021
 • Papendrechts Vitaliteitsakkoord overhandigd aan de gemeente

  18 juni 2021

  Samen naar een vitaal Papendrecht!

 • Verkoeling in eigen tuin

  17 juni 2021

  Vanwege klimaatverandering is afgelopen jaren het aantal tropische dagen in Nederland sterk toegenomen. Voor de een is dat een zegen en voor de ander een vloek. Eindelijk weer ‘s avonds buiten eten en in het weekend genieten van de zon. Maar ook plaknachten, lekker zweten en drukte aan het strand. En vergeet de lokale onweersbuien niet. Wordt het dit jaar weer zo’n warme zomer? Ben je op zoek naar verkoeling, maak dan van jouw tuin een fijne groene plek.

 • Annemiek Jetten, de waarnemend burgemeester van Papendrecht

  14 juni 2021

  De nieuwe waarnemend burgemeester van Papendrecht Annemiek Jetten is afgelopen maandag geïnstalleerd. Zij volgt Aart-Jan Moerkerke op die ruim een week geleden afscheid nam van Papendrecht om burgemeester van de gemeente Moerdijk te worden.

 • Let op brandveilige versiering voor het EK voetbal

  11 juni 2021

  Houd rekening met de veiligheid van uzelf en anderen bij EK-versiering.

 • Verlenging Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Drechtsteden

  10 juni 2021

  Het Drechtstedenbestuur heeft op 7 juni 2021 de 'Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Drechtsteden' verlengd tot 1 oktober 2021. De verlenging van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) maakt onderdeel uit van het nieuwe steunpakket dat het kabinet op 27 mei jl. heeft bekendgemaakt.

 • Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

  08 juni 2021

  Nu het weer warmer is kan de eikenprocessierups weer voor overlast zorgen. De brandharen van deze rups veroorzaken over het algemeen jeuk. Als gemeente proberen we de overlast zo beperkt mogelijk te houden. We bestrijden de eikenprocessierups sinds 2020 op een natuurvriendelijke manier.

 • Stap voor stap op weg naar een aardgasvrij Papendrecht

  04 juni 2021

  Deze week stemde het college van burgemeester en wethouders in met de Transitievisie Warmte 2021. Hierin staat welk warmtealternatief de voorkeur heeft per wijk en wat het tijdspad is. Een belangrijke eerste stap voor alle wijken blijft isoleren van woningen en gebouwen en andere vormen van energie besparen. Op 1 juli 2021 bespreekt de gemeenteraad het document.

 • Afscheidsgroet burgemeester Aart-Jan Moerkerke

  03 juni 2021

  Burgemeester Aart-Jan Moerkerke nam donderdag 3 juni afscheid van de gemeente Papendrecht. Op een manier die past bij de geldende coronamaatregelen: in vooral digitale bijeenkomsten, met een afscheidsbrief en een -film.

 • Provincie Zuid-Holland maakt waarnemend burgemeester Papendrecht bekend

  03 juni 2021

  De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland heeft Annemiek Jetten benoemd tot waarnemend burgemeester van Papendrecht.

 • College presenteert totaalpakket ombuigingen

  03 juni 2021

  • B&W kiest voor een financieel perspectief op langere termijn met sluitende begrotingen voor 2022 én 2023
  • Lokale lasten worden verhoogd en daarmee meer in evenwicht gebracht met het voorzieningenniveau
  • Maatregelen bieden ruimte om toekomstige investeringen mogelijk te maken.