Woningbouw hoek Veerweg-Vondellaan


Op de hoek van de Veerweg-Vondellaan, waar voorheen garagebedrijf Van Wijngaarden gevestigd was, zijn plannen voor woningbouw. Het betreft de bouw van een appartementengebouw met 89 koopwoningen, verdeeld over twee gebouwen van respectievelijk 7 en 11 lagen met een verbindingsstuk van 3 lagen. De begane grond zal ingericht worden als parkeergarage voor de bewoners. 
Om de bouw van een appartementencomplex met 89 koopwoningen mogelijk te maken, is een procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan opgestart. Dit is in het gemeentenieuws van 30 juni 2021 bekendgemaakt.

Ter inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen kunnen vanaf donderdag 1 juli 2021 tot en met woensdag 11 augustus 2021 hier worden ingezien of tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien  op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken zijn ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nll (plannaam: NL.IMRO.0590.Vondellaan-2001).

Reageren

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u  schriftelijk op de stukken reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Uw zienswijze dient u in bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Mondeling kan ook. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (telefoon 14078). 

Schetsontwerp bouwplan appartementen Veerweg-Vondellaan