Papendrecht sluit het boekjaar 2020 af

Elk jaar laat de gemeente in de jaarrekening zien waaraan zij het afgelopen jaar geld heeft besteed. 2020 was een bijzonder jaar. Een ander jaar dan alle jaren tot nog toe. Het leven en daarmee ook een groot aantal projecten bij de gemeente, kwam sinds maart 2020 grotendeels stil te liggen. Veel participatie-vraagstukken konden bijvoorbeeld niet verder opgepakt worden. Evenementen werden afgelast. Hierdoor sluit Papendrecht het jaar 2020 af met een overschot op de jaarrekening.

Vertekend resultaat

Wethouder Financiën, Pieter Paans: 'Als je kijkt naar het resultaat, dan lijkt het alsof  we flink geld overhouden over het jaar 2020. Het resultaat is echter sterk vertekend doordat het ook veel bedragen betreft waarvan de uitgave is vertraagd van 2020 naar 2021. De bestemming daarvan staat al vast. Deels worden budgetten dus overgeheveld voor een inhaalslag in 2021. Het restant gebruiken we om te sparen voor toekomstige ontwikkelingen en investeringen. Ondanks de zorgen om corona hebben we ook veel veerkracht gezien in Papendrecht. Mooie sociale initiatieven om elkaar te helpen zijn ontplooid. Een enorm improvisatievermogen hebben we gezien binnen het onderwijs en ook inventieve ideeën bij ondernemers om hun hoofd boven water te kunnen houden,' aldus Paans. 'Er is gebleken dat in tijden van corona Papendrecht een hele goede basisstructuur heeft, waaronder een goede sociale infrastructuur waardoor we tegenvallers kunnen opvangen in de samenleving.'

Doelen realiseren

De gemeente is in 2020 veelvuldig in gesprek geweest met instellingen, (sport)verenigingen en ondernemers, zodat tijdig aanpassingen konden worden doorgevoerd om toch bepaalde doelen te realiseren. Het is de kracht van Papendrecht om juist samen, met elkaar, tot de oplossing te komen. 

Een samenvatting van de jaarrekening ziet u hieronder. Klik op de afbeelding om de PDF-versie te downloaden.

Waaraan heeft de gemeente in 2020 het geld besteed?