Regionale Energiestrategie. Participatieronde 2: denkt u (weer) mee?

Hoe en waar kunnen we energie opwekken?

RES

In de Drechtsteden hebben we drie zoekgebieden benoemd voor de grootschalige opwek van duurzame energie door middel van zonneparken en windturbines: bij Kijfhoek, langs de A16 en langs de A15.

Online bijeenkomsten

Vorige maand hebben we online al met inwoners en professionals uit de Drechtsteden gesproken over 'zon in restruimten' en 'grootschalige opwek van duurzame energie' in deze gebieden. Tot en met maart 2021 hebben we nog twee participatierondes met inwoners en professionals over deze twee thema’s. Denkt u ook de komende twee rondes met ons mee?

De eerstvolgende ronde is van 25 januari t/m 12 februari. Houd hiervoor het Energie-participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl in de gaten. U kunt zich nu al aanmelden via het Energie-participatieplatform.

Zoekgebied A15

De tweede participatieronde voor het zoekgebied A15 is op donderdag 28 januari 2021 van 19.30 tot 21.15 uur.