Algemene voorwaarden en tarieven 2021 havens Papendrecht

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend dat zij op 5 januari 2021 hebben besloten tot vaststelling van het volgende:
•    Algemene voorwaarden van de Port of Rotterdam 2021
•    Haventarieven 2021     

                                
De tarieven en algemene voorwaarden gaan in per 1 januari 2021.
De tarieven en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar via https://www.portofrotterdam.com/nl/scheepvaart/havengeldtarieven.