Milieu keurmerk voor Papendrechts afval-brengstation

Wethouder Arno Janssen en GertJan de Waard van HVC ontvingen donderdag 18 februari een bijzonder certificaat uit handen van Ron van Ommeren en Doke van Niekerk van Modulo-milieustraten. Het certificaat en het bijbehorende materialenpaspoort van Modulo Milieustraten geven aan dat het Papendrechtse afval-brengstation voldoet aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie.

210218Uitreiking van het Madaster Materialenpaspoort2743

Modulo registreert de door haar gebouwde circulaire milieustraten in het digitale platform “Madaster”. Madaster genereert een materialenpaspoort. ‘Het materialenpaspoort legt zowel de gebruikte grondstoffen vast als de waarde daarvan. Dat sluit aan op de missie van Modulo om circulaire milieustraten te bouwen die steeds kunnen worden aangepast en/of waarvan de betonelementen opnieuw kunnen worden gebruikt. Keer op keer weer', aldus Ron van Ommeren, directeur van Modulo 'Daarnaast is er een afvalscenario opgenomen in het materialenpaspoort. Dat betreft de mate van herbruikbaarheid en het aantal keren dat de materialen hergebruikt kunnen worden.'

Wethouder Duurzaamheid, Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling Arno Janssen is trots dat Papendrecht als een van de eerste in dit register is opgenomen. 'Onze Modulo-milieustraat is circulair gebouwd, dit vertaalt zich in een hoge circulariteitsscore (Circulariteits Index) van circa 90%. Het laat goed zien, dat we in Papendrecht oog hebben voor het milieu.'

Het hele gebied aan de Willem Dreeslaan, waar vroeger de oude gemeentewerf en de oude milieustraat lagen, wordt herontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de nieuwe gemeentewerf en stalling, en de nog in aanbouw zijnde brandweerkazerne staat duurzaamheid voorop. Zo wordt er zoveel mogelijk met duurzame materialen gebouwd of worden de gebouwen zo gemaakt dat ze ooit weer makkelijk te demonteren zijn.  Ook zijn beide panden energie neutraal gebouwd waardoor ze per saldo geen energie gebruiken.