Kompas sociaal domein: koers voor 2021-2024

Een gezond, veilig, sterk, sociaal en inclusief Papendrecht waar alle inwoners de ruimte hebben om mee te doen. Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven, zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Dat is de missie van het Kompas sociaal domein 2021-2024.

infographic Kompas

Dit Kompas is er om ervoor te zorgen dat hulp en ondersteuning aan inwoners die dit het hardst nodig hebben, van goede kwaliteit en betaalbaar blijft.
Wethouder Corine Verver legt uit: "Het gaat gelukkig goed met de meeste inwoners van Papendrecht. Als gemeente willen we dat zo houden. Het liefst zien we dat het met iedereen goed gaat, maar we weten dat dat niet realistisch is. De verwachte afname van niet alleen het aantal vrijwilligers maar ook mantelzorgers vormt een grote uitdaging in de toekomst. Ook zijn de toenemende vergrijzing, de gevolgen van corona, de gemeentelijke bezuinigingen en de zorgen over de betaalbaarheid van het sociaal domein actueel.
In de lijn van het Kompas is het belangrijk dat mensen zichzelf zo goed mogelijk kunnen redden en daarbij bieden wij ondersteuning en zijn er allerlei preventieve maatregelen. We kijken bijvoorbeeld wat mensen nodig hebben om langer thuis te wonen en deel te nemen aan de maatschappij, zoals ontmoetingen in de buurt. Denk aan het Odensehuis, Koffie Met-momenten en adempauze voor mantelzorgers. Als een inwoner (andere) ondersteuning nodig heeft - we kunnen tenslotte niet alles voorkomen - signaleren we dat het liefst zo vroeg mogelijk. Sommige inwoners redden het niet om hun problemen op eigen kracht of met hun sociale netwerk op te lossen. Voor hen hebben we een vangnet."

Oog voor elkaar

We hebben verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor zowel inwoners als maatschappelijke partners. In die bijeenkomsten hoorden we wat zij belangrijk vonden. Zo werd er bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor langer zelfstandig wonen door ouderen, eenzaamheidsproblematiek en mantelzorgondersteuning. Veel van deze onderwerpen zijn benoemd in het Kompas. "Dankzij dit participatieproces is dit echt een visie geworden die past bij Papendrecht. Wij zijn in Papendrecht gewoon ontzettend goed in omzien naar elkaar en bij elkaar een oogje in het zeil houden. Daar ben ik enorm trots op", vertelt Corine Verver.

Besluitvorming

Op dinsdag 26 januari stelde de gemeenteraad het Kompas vast. Een terugblik op de raadsvergadering is te vinden op raad.papendrecht.nl

Bijlage: het Kompas