Papendrecht kiest voor nieuwe manier van afval inzamelen (nieuwsbericht december 2021)

Donderdag 2 december 2021 heeft de raad ingestemd met het voorstel voor een nieuwe manier van afval inzamelen. De gemeente gaat de komende jaren omgekeerd inzamelen in combinatie met een prijsprikkel (recycle-tarief).

Waarom deze keuze?
Wethouder Arno Janssen legt het graag uit: “Ik ben blij met de uitkomst in de raad. Er is een zorgvuldig traject doorlopen. Met een pilot omgekeerd inzamelen in de wijk Oostpolder. En een gedegen onderzoek naar de mogelijkheid van nascheiding voor Papendrecht. De conclusies zijn overduidelijk. Alleen met omgekeerd inzamelen, gekoppeld aan een prijsprikkel, kunnen we onder de 100 kg restafval per inwoner per jaar komen”, aldus Janssen.

De gemeente kiest voor recycle-tarief om afvalscheiding te stimuleren. Dat betekent minder restafval en betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken en papier. Het doel is om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar onder de 100 kilo per inwoner per jaar.

Misverstand
Wethouder Arno Janssen: “Ik wil op deze plek ook nog een hardnekkig misverstand uit de weg ruimen. Bij diftar (zoals het recycle-tarief voorheen werd genoemd) wordt nog steeds beweerd dat inwoners meer zouden gaan betalen. Niks is echter minder waar. Per huishouden wordt 50 tot 70 euro bespaard ten opzichte van andere inzamelsystemen. Het basistarief van de afvalstoffenheffing gaat namelijk fors omlaag. Daar bovenop wordt betaald per keer dat óf de grijze rolcontainer aan de weg wordt gezet (zoals aan de dijk) óf de zak in een ondergrondse container wordt gegooid.”

Bewoners betrokken
Op dit moment zijn er al 79 ondergrondse containers in Papendrecht, onder meer in de wijk Oostpolder, waar het afgelopen jaar de succesvolle proef met het scheiden van afval is gehouden.  Overigens zo succesvol zelfs dat de wijze van invoering en de opzet inmiddels als voorbeeld dienen voor andere gemeenten. Op dezelfde zorgvuldige wijze vindt de uitrol van het systeem in de rest van Papendrecht de komende anderhalf jaar plaats. En dat betekent, de bewoners optimaal betrekken en de mogelijke bezwaren serieus mee nemen. 
In totaal worden er 120 ondergrondse restafvalcontainers bijgeplaatst. Tegelijkertijd verdwijnen er ruim 100 betonnen bovengrondse containers uit het straatbeeld. Bij de hoogbouw worden nog 78 gft-cocons extra geplaatst.

Arno Janssen bij het afvalbrengstation