Drone-onderzoek verkeersstromen rondom scholen

In opdracht van gemeente Papendrecht vloog Antea Group op 9 en op 14 december boven de schoolomgevingen van IKC Beatrix, OBS De Viermaster, Willem de Zwijger College en CSG De Lage Waard met een drone. Dit is gedaan om de verkeersveiligheid rondom deze scholen te observeren. Om zeker te zijn van een betrouwbare meting, is er vooraf niet gecommuniceerd over de inzet van de drone.

Onderzoek met drone

De vliegmomenten vonden plaats tijdens de schoolopening en -sluitingsperioden. Met de inzet van een drone verkregen we een goed beeld van de verkeerssituatie rondom de scholen op de meest drukke momenten. Op basis van de dronebeelden maken we inzichtelijk waar de aandachtspunten in de omgeving zitten op het gebied van verkeersveiligheid. We bekijken samen met de scholen de aandachtspunten zodat we deze in toekomstige beleidsvorming kunnen meenemen.

De drone vloog binnen alle geldende wet- en regelgeving, dus ook op het gebied van privacywetgeving. De vlieghoogte was circa 80 meter. Op deze hoogte zijn mensen niet meer individueel herkenbaar, waardoor de privacy gewaarborgd is.