Aanpassing reserveringsvoorwaarden Drechthopper (Stroomlijn)

Om de kwaliteit van de dienstverlening op het gewenste niveau te houden past Stroomlijn, in overleg met de Sociale Dienst Drechtsteden, de reserveringsvoorwaarden van het reizen met de Drechthopper aan.

Om alle reizigers (klanten van de Sociale dienst) zo goed mogelijk van dienst te zijn is het vanaf 1 januari 2022 alleen nog maar mogelijk om minimaal 4 uur van tevoren een rit te reserveren. Dit geldt uiteraard niet voor de zgn. ‘zo spoedig mogelijk-ritten’ die vaak een medische noodzaak hebben. Daarnaast wordt reizigers gevraagd om, indien mogelijk, meer te reizen tijdens daluren. Onder daluren wordt verstaan: op werkdagen voor 6.30 uur, tussen 9.00-16.00 uur en na 18.30 uur; in het weekend en op feestdagen de hele dag.

Uitzonderingen

Voor de 'zo spoedig mogelijk-ritten' (medische noodzaak, zoals een rit naar een ziekenhuis) en ritten die lastig minimaal 4 uur van tevoren kunnen worden gereserveerd (denk aan dokters-/kappersbezoek) zijn uitzonderingen mogelijk. Hiervoor kunnen reizigers contact opnemen met Stroomlijn: 088 - 505 8 505.

Redenen aanpassing reserveringsvoorwaarden

De toegenomen vraag naar vervoer, de problemen rondom Covid-19 en het nieuwe softwareprogramma, dat de ritten samen met de centralisten verzorgt, maken dat deze nieuwe voorwaarden ervoor zorgen dat reizigers beter worden geholpen met het vervoer naar een gewenste bestemming.