De ondergrond van Papendrecht in 3D

Regie op de ondergrond wordt met de grote maatschappelijke opgaven steeds belangrijker.

3D_pilot_BRO

Op basis van beschikbare data uit de nieuwe basisregistratie ondergrond, in combinatie met andere registraties, waaronder ons beheersysteem openbare ruimte, hebben wij - in samenwerking met het ministerie BZK - een 3D pilot uitgevoerd. De resultaten van onze pilot zijn nu gepubliceerd op https://basisregistratieondergrond.nl/actueel/nieuws/nieuws/2021/maart/3d-pilot-papendrecht-handvatten-regie-ondergrond/