De jeugd heeft de toekomst!

Frisse en duurzame schoolgebouwen dragen bij aan een fijne schooltijd. Duidelijk is dat de huidige gebouwen aan vernieuwing toe zijn. Nieuwbouw vraagt om flinke investeringen. Niet alleen in gebouwen maar ook in het onderwijs zelf. De gemeente Papendrecht onderzoekt daarom hoe en waar nieuwe middelbare scholen in Papendrecht gebouwd zouden kunnen worden. Dit doen we samen met middelbare scholen CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College.

Bestaande locaties
We kijken in het onderzoek voornamelijk naar de bestaande locaties. We gaan ervan uit dat de locatie op de Burgemeester Keijzerweg in de toekomst niet meer nodig is.

Slimme bundeling van functies
Ook kijken we of op de locaties een slimme bundeling van functies kan worden gemaakt. Waardoor onderwijs, sport, wonen en verenigingsleven kunnen samenkomen. Dat doen we duurzaam en klimaatbestendig.

Heeft u suggesties?
Het onderzoek doen we samen met u. Heeft u als inwoner, betrokkene of vereniging ideeën of suggesties voor dit project? Stuur dan een mail naar huisvestingvo@papendrecht.nl.

Vervolg
Na de zomer besluit de gemeenteraad over de volgende stap in het proces. Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Houd dan de projectpagina in de gaten.