Vragenlijst voorzieningen honden

Geef uw mening over de voorzieningen in Papendrecht voor honden. Het maakt voor het invullen van de enquête niet uit of u een hond heeft of niet. We horen graag uw mening.

De gemeente Papendrecht hoort graag de mening van zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters over de voorzieningen voor honden. Denkt u dan aan uitrenterreinen, verboden-voor-honden-terreinen, de bordjes waarmee die aangegeven zijn en afvalbakken.

Bent u tevreden of denkt u dat het anders kan? Laat het ons via de enquête weten. Invullen duurt 5 tot 10 minuten. 

Hoe kunt u uw mening geven?

Door deze vragenlijst uiterlijk dinsdag 25 mei 2021 in te vullen. We horen graag uw mening, maar let op: reacties op dit bericht via social media worden NIET meegenomen in de resultaten van de enquête!

Basisregels honden(bezitters)

In heel Papendrecht geldt: honden moeten aangelijnd zijn en degene die de hond uitlaat, ruimt de poep op. Er zijn 2 uitzonderingen:

  • Op uitrenterreinen (aangegeven met blauw bordje) mag de hond los en hoeft u de poep niet op te ruimen. Het mág wel.
  • Op verboden-voor-honden terreinen (aangegeven met rood bordje, vaak plekken waar kinderen spelen) zijn honden gewoon verboden.

De meeste hondenbezitters lijnen hun hond gelukkig keurig aan en ruimen de poep op. Het zijn die paar uitzonderingen die voor veel ergernis en problemen zorgen. De gemeentelijke BOA's controleren daarop in uniform of in burgerkleding. Degenen die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete van 100 tot 150 euro. 
Op deze pagina vindt u een kaart waarop is aangegeven waar de uitrenterreinen en verboden-voor-honden terreinen in Papendrecht zijn. Op dezelfde pagina vindt u meer informatie over dit onderwerp.