Bijen verbinden

Stichting Bij de Heerlijkheid maakt Slobbengors nog bijvriendelijker

Gistermiddag stak wethouder Arno Janssen de handen uit de mouwen bij de NL Doet actie van Stichting Bij de Heerlijkheid. Het thema van deze actie in Slobbengors is 'Bijen verbinden'. Samen met enthousiaste vrijwilligers maakte hij een bijenheuvel en steilwandjes en hingen zij op diverse plaatsen met riet gevulde blikken op, die de bijen gebruiken als nestgelegenheid.

Wethouder Janssen en Arjan Korteland NL Doet

 

Aantrekkelijk voor bijen

Leerlingen van groep 5 en 6 van SBO De Kameleon droegen ook hun steentje bij aan een aantrekkelijk gebied voor bijen en andere nuttige insecten. Zij zaaiden een stuk grond in met een mengsel van meerjarige planten die van nature ook in dit gebied voorkomen. Na het inzaaien gingen de leerlingen in groepjes met behulp van een speurkaart en begeleid door de vrijwilligers op zoek naar bijen.

35 soorten bijen in Papendrecht

Arjan Korteland van Stichting BIJ de Heerlijkheid overhandigde het rapport 'Bijen in Papendrecht' aan de wethouder. Hierin staan de resultaten van een verkennend onderzoek naar het bijenbestand in Papendrecht. Daarnaast worden er ook aanbevelingen voor bijvriendelijke maatregelen gedaan. Het rapport is in opdracht van de stichting opgesteld door EIS Kenniscentrum insecten. In totaal zijn in de gemeente 35 verschillende soorten bijen gevonden.

Ecologisch beheer

Het is de bedoeling dat de vrijwilligers regelmatig op pad gaan om de bijenstand in Papendrecht te inventariseren. Ook in gebieden die door de gemeente ecologisch beheerd worden. Zo kan een beter beeld ontstaan van het effect van dit beheer.

Het thema van de NL Doet actie heeft een dubbele betekenis, vertelt Arjan Korteland van de stichting.  "Enerzijds willen we het Slobbengors, maar ook andere gebieden in Papendrecht, bijvriendelijker maken zodat dit voor bijen verbindingen worden van en naar grotere natuurgebieden in onze omgeving zoals de Biesbosch en de Sophiapolder. En we willen dat graag samen met anderen doen. Scholen, bedrijven en vrijwilligers. Ook dat is verbinden. Het is belangrijk dat we met elkaar zorgen dat Papendrecht groen blijft en het liefst groener wordt. Met het verhaal van de bijen, die heel belangrijk zijn in de natuur, proberen we mensen daar bewust van te maken."