mei

 • Informatiebijeenkomst over Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

  31 mei 2021

  Het project MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem doet onderzoek naar een betere doorstroming en een verkeersveilige A15. Over de voortgang van het project vindt op 16 juni 2021 vanaf 19:30 uur een online informatiebijeenkomst plaats.

 • Bijen verbinden

  29 mei 2021

  Stichting Bij de Heerlijkheid maakt Slobbengors nog bijvriendelijker

  Gistermiddag stak wethouder Arno Janssen de handen uit de mouwen bij de NL Doet actie van Stichting Bij de Heerlijkheid. Het thema van deze actie in Slobbengors is 'Bijen verbinden'. Samen met enthousiaste vrijwilligers maakte hij een bijenheuvel en steilwandjes en hingen zij op diverse plaatsen met riet gevulde blikken op, die de bijen gebruiken als nestgelegenheid.

 • Startschot Praktisch verkeersexamen gemeente Papendrecht

  30 mei 2021

  Donderdag 27 mei gaf wethouder Kees de Ruijter (verkeer) het startschot voor het verkeersexamen in Papendrecht. Vanwege de coronamaatregelen kon het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen uit groep 7 van de basisscholen vorig jaar niet doorgaan.

 • Papendrecht realiseert honderden nieuwe woningen

  20 mei 2021

  Papendrecht is op dreef om in de komende jaren een behoorlijke woningopgave te realiseren. In de komende vijf jaar zullen er honderden nieuwe woningen worden gebouwd. In deze verdichtingsopgave bedient Papendrecht verschillende doelgroepen. Zo wordt er binnenkort onder andere gebouwd voor starters, sociale woningbouw en voor doorstromers.

 • Burgemeester Moerkerke reikt de Bronzen Legpenning Carnegie Heldenfonds uit

  20 mei 2021

  Afgelopen maandag 17 mei 2021 heeft burgemeester Moerkerke de Bronzen Legpenning Carnegie Heldenfonds uitgereikt aan mevrouw C. Jonker–Boer. Voor het eerst is deze onderscheiding in Papendrecht uitgereikt.

 • Definitief besluit over subsidies: college bezuinigt minder op subsidies dan gepland

  18 mei 2021

  Het college van B&W van Papendrecht heeft een definitief besluit genomen over de bezuinigingen op subsidies. In totaal gaat het om een besparing van ongeveer 400.000 euro op de gemeentelijke subsidies voor sport, cultuur en sociaal domein. Dat is ruim 100.000 euro minder dan oorspronkelijk in februari was voorgenomen. De aanpassing is doorgevoerd nadat de betrokken organisaties hun zienswijze op de geplande bezuiniging met de gemeente hebben besproken.

 • Webinar Rijkswaterstaat over werkzaamheden in de zomer

  14 mei 2021

  Maandag 31 mei om 20.00 uur organiseert Rijkswaterstaat een online informatieavond over diverse werkzaamheden in de regio Drechtsteden tijdens de zomerperiode 2021.

 • Vragenlijst voorzieningen honden

  14 mei 2021

  Geef uw mening over de voorzieningen in Papendrecht voor honden. Het maakt voor het invullen van de enquête niet uit of u een hond heeft of niet. We horen graag uw mening.

 • Kick-off verkeerscampagne Burgemeester Keijzerweg / Veerweg

  12 mei 2021

  Let op elkaar, op de rotonde

  Papendrecht - Op woensdag 12 mei was in Papendrecht de kick-off van de campagne Let op elkaar, op de rotonde. De rotonde aan de Burgemeester Keijzerweg / Veerweg is een complexe rotonde die vanwege kruisend verkeer tot gevaarlijke situaties kan leiden. Soms zelfs met ongelukken tot gevolg. Dat moet anders vinden politie, gemeente Papendrecht en Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden. Dus maak oogcontact én matig je snelheid op de rotonde.

 • Uw bijdrage aan afscheid burgemeester

  12 mei 2021
 • Heeft u (hoge) schulden? Krijg weer grip op uw financiële situatie

  10 mei 2021

  Uw baan verliezen, een scheiding, teveel toeslagen terug moeten betalen of huurachterstand. Het kan iedereen overkomen. Heeft u (hoge) schulden? De Sociale Dienst Drechtsteden kan u hierbij helpen.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  03 mei 2021

  Een Koninklijke onderscheiding is ook wel bekend als een lintje. Het is een Koninklijk schouderklopje voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan.

 • Cursus Politiek Actief vol!

  11 mei 2021

  Mede dankzij de oproep van burgemeester Aart-Jan Moerkerke zit de cursus 'Politiek Actief' al helemaal vol.