Woensdagavond 5 juli inloopavond concept-mobiliteitsplan

Iedereen die interesse heeft in het concept-mobiliteitsplan is op woensdagavond 5 juli van harte welkom op de inloopavond. Deze vindt tussen 19 en 21 uur plaats in het Sportcentrum Papendrecht, Burgemeester Keijzerweg 110 (zaal De Vliet op de eerste verdieping). U kunt in- en uitlopen wanneer het u uitkomt.

Inwoners dachten mee

Het concept-mobiliteitsplan kwam tot stand met behulp van veel inwoners en organisaties die kritisch meedachten over hoe Papendrecht op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid goed voorbereid is op de toekomst. Ook zijn bestaand beleid (denk aan de Omgevingsvisie) en  gegevens zoals ongevallencijfers in het plan verwerkt.
Heeft u meegedacht over het mobiliteitsplan? Kom dan kijken hoe uw reactie is verwerkt. Bent u nieuwsgierig naar de maatregelen of heeft u vragen over het plan? Kom ook dan naar de inloopbijeenkomst op woensdag 5 juli. 

Ter inzage

In de tweede helft van juni stelt het college van burgemeester en wethouders het concept-mobiliteitsplan vast. Daarna kan iedereen het plan nog 4 weken inzien. Wanneer en waar dat precies is, maken we nog bekend. 

Na besluitvorming

Na afsluiting van de periode van ter inzagelegging, beoordelen wij de reacties. We verwerken die in een inspraaknota. Die inspraaknota gaat samen met het concept-mobiliteitsplan naar de gemeenteraad. Zo weet de gemeenteraad welke reacties er gegeven zijn op het concept. 
De gemeenteraad bespreekt het naar verwachting in zijn vergadering van 2 november 2023. Na besluit van de gemeenteraad is het definitief en gaan we stap voor stap over tot uitvoering waarmee we werken aan een verkeersveilig, bereikbaar en vitaal Papendrecht.