Veel vragen over zwem- en slootwater rondom Chemours

Veel vragen over zwem- en slootwater rondom Chemours

Zembla heeft een vervolg gemaakt op de uitzending ‘De PFAS-doofpot’ over DuPont/Chemours. Het gaat in op PFAS in sloot- en zwemwater rondom Chemours. De uitzending van Zembla staat sinds 29 juni 2023 online. Er worden stevige uitspraken gedaan. Wij snappen dat dit vragen oproept en dat inwoners zich zorgen maken. Als gemeenten willen wij duidelijkheid voor onze inwoners. We willen hen goed informeren en adviseren. Op dit moment brengen wij de antwoorden in kaart. Hieronder vindt u alvast de eerste informatie en onze reactie.

Wethouder Arjan Kosten: "Deze uitzending van Zembla roept opnieuw vragen op en geeft zorgen bij onze inwoners. Daar heb ik alle begrip voor. Iedereen wil immers een veilige en prettige leefomgeving. Vanuit de gemeente vinden wij het nu belangrijk dat we onze inwoners duidelijkheid geven, zodat iedereen precies weet wat er aan de hand is en ook wat te doen. Daarom wordt er nu hard gewerkt om de antwoorden op de vragen te verzamelen. Zodra we die hebben, delen wij die antwoorden."

Confronterend

Het is voor iedereen confronterend om te zien welke impact de uitstoot van Chemours heeft op de omgeving, ook voor ons als gemeente. Het is niet voor niets dat wij samen met de provincie al jaren hard strijden om die uitstoot terug te dringen. Daarin zijn al grote stappen gezet. Maar dat gaat ons nog niet ver genoeg. De uitstoot van PFAS moet naar nul en wel zo snel mogelijk. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in onze bodem, niet in ons voedsel. 
Veel van de problemen waar we nu mee kampen komt door uitstoot uit het verleden. Dat onderstreept de noodzaak voor ‘nul uit de pijp’ en voor een verbod op PFAS. 

Grond- & wateronderzoek

Dat PFAS in de omgeving terecht zijn gekomen, hebben onze onderzoeken helaas al eerder bevestigd. Samen met RIVM onderzochten we daarom de bodem en het slootwater rondom de moestuinen. Eigenaren van deze tuinen kregen daarna te horen of ze nog het slootwater konden gebruiken of niet. De uitkomsten van het bodem- en wateronderzoek en antwoorden op veelgestelde vragen leest u hier: PFAS in mijn tuin - OZHZ.

Zwem - speelwater

Zembla gaat ook in op het zwemwater in de regio, zoals zwemplassen. Een wetenschapper doet daar stevige uitspraken over. Dat roept de vraag op of u veilig kunt zwemmen in oppervlaktewater. Er is geen advies voor sluiting van het zwemwater. U kunt daar dus gewoon zwemmen. Voor het beheer van zwemwater is de provincie verantwoordelijk. Zij kunnen bijvoorbeeld vanwege veiligheid of hygiëne een zwemverbod instellen of een negatief zwemadvies afgeven. Dat is niet gebeurd. Voor informatie kunt u bellen met de zwemwatertelefoon via telefoonnummer: 0800-9036. Ook kunt u kijken op de website www.zwemwater.nl. U kunt inmiddels ook de reactie van de provincie lezen op de Zembla-uitzending. 

Rechtszaak

De vier gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Sliedrecht en Papendrecht hebben een rechtszaak aangespannen tegen Chemours. Wij houden het bedrijf DuPont/Chemours aansprakelijk voor de vervuiling. We hebben een rechtszaak aangespannen om die aansprakelijkheid vast te stellen. Wij hebben in die rechtszaak naar voren gebracht dat de bedrijven zelf al veel eerder op de hoogte waren van de gevaren van PFAS. 
Deze rechtszaak is erg belangrijk voor ons als gemeenten en voor onze inwoners. We wachten met vertrouwen op de uitspraak van de rechter. De uitspraak is op 27 september.