'Op het juiste moment, op de juiste stoep', netwerkbijeenkomst vroegsignalering

'Op het juiste moment, op de juiste stoep'. Dat is het uitgangspunt voor het signaleren van financiële problemen door de gemeente, aldus Jan Siebols tijdens zijn lezing op de bijeenkomst over vroegsignalering. Jan Siebols is deskundige en grondlegger vroegsignalering schulden. De bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Papendrecht, werd bijgewoond door zo'n 35 professionals en vrijwilligers uit het werkveld.

Voor inwoners met een betalingsachterstand is vroegsignalering belangrijk.  Zij ervaren vaak een drempel om hulp te vragen. Een passend hulpaanbod op het juiste moment door een betrokken professional helpt inwoners uit deze situatie te komen. Tijdens de lezing van Jan Siebols  en de tafelgesprekken zijn inzichten en verbeterpunten gedeeld. Bijvoorbeeld over  gesprekstechnieken, vertrouwen winnen en houden en de inzet van ervaringsdeskundigen.  

Wethouder Armoede, Jaco van Erk, waardeert de betrokkenheid van de aanwezige partners. 'Er is een sterk netwerk in Papendrecht van hulpverleners die zich inzetten voor inwoners met financiële problemen. Laten we ons blijven verbeteren met als doel om in contact te komen met inwoners om  hen op een passende manier te helpen.'

Heeft u zelf een achterstand op uw rekeningen voor bijvoorbeeld energie, zorgverzekering en of woningcorporatie? Neem dan contact op met Sterk Papendrecht of kom langs bij Sterk in de Wijk (elke dinsdagochtend van 10:30 uur – 12:30 uur in de bibliotheek). Zij helpen u graag. 

Wat is vroegsignalering van schulden?
De gemeente Papendrecht voert sinds enkele jaren vroegsignalering uit. Vroegsignalering betekent dat schuldeisers, zoals energiebedrijven en woningcorporaties, betalingsachterstanden melden bij de gemeente. De gemeente neemt dan via de Sociale Dienst Drechtsteden of Sterk Papendrecht contact met u op om u te helpen.  Dat kan via een brief, telefonisch of via een huisbezoek zijn. Het is aan u of u deze hulp wilt.