Aanvulling eenmalige energietoeslag 2022 voor huishoudens in Papendrecht

Het kabinet heeft gezegd dat gemeenten extra energietoeslag kunnen geven. Dit is bovenop de eenmalige energietoeslag 2022. Het extra geld is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. De grens van een laag inkomen is een inkomen lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). Het gaat om de huishoudens die in 2022 de eenmalige energietoeslag hebben aangevraagd. De regeling wordt namens de gemeente Papendrecht uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.

Wat houdt de extra energietoeslag in? 

De huishoudens in de Drechtsteden, die de eenmalige energietoeslag 2022 ontvingen omdat hun inkomen lager was dan 120% van het wettelijk sociaal minimum, krijgen €400,- extra. Dit bedrag is bovenop de € 1.300,- eenmalige energietoeslag, die deze huishoudens in 2022 kregen. De extra € 400,- wordt op 23 juni betaald. Bij een eventuele energietoeslag 2023 wordt dit bedrag in mindering gebracht. 

Automatische uitkering 

De Papendrechtse huishoudens die recht hebben op de extra toeslag krijgen het geld automatisch (ambtshalve uitkering) uitgekeerd. Zij ontvangen binnenkort hier een brief over. 

Energietoeslag 2023

Er zijn veel vragen over de energietoeslag van 2023. Hierover is weinig bekend. Over de precieze voorwaarden van de energietoeslag in 2023 nemen het kabinet en de gemeenten nog een besluit. Als er meer bekend is over de energietoeslag 2023 is deze informatie te vinden op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.   

Brede ondersteuning 

De gemeente Papendrecht helpt niet alleen via de energietoeslag om tegemoet te komen in de hoge kosten van bestaan. Komt u toch in de problemen door (energie) kosten en wilt u daarvoor hulp? Doe dan de anonieme Geldfittest voor advies of maat. U kunt ook altijd terecht bij Sterk Papendrecht. Of bij medewerkers die onder de naam Sterk in de Wijk in de buurt aanwezig zijn. Zij zitten in ieder geval elke dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek en op 3 juli van 10.30 tot 12.30 uur bij Bij Bosshardt om u te helpen. 
 
Voor een overzicht van alle hulp kijkt u op www.papendrecht.nl/hulpbijinkomen.