Papendrecht herdenkt Watersnoodramp 1953

Woensdag 1 februari 2023 herdenken we dat het zuidwesten van Nederland 70 jaar geleden werd getroffen door de Watersnoodramp. Als gevolg van de overstromingen in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953, verloren 1.836 mensen hun leven. Ook in Papendrecht vielen er twee slachtoffers. De herdenking vindt plaats bij het herdenkingsmonument bij de dijkpaal aan de Noordhoek. Iedereen is welkom bij de herdenking.

Programma: 
Burgemeester Annemiek Jetten legt samen met Stichting Dorpsbehoud Papendrecht bloemen bij het officiële herdenkingsmonument bij de dijkpaal aan de Noordhoek op woensdag 1 februari om 9.30 uur. 
        
Aansluitend:
Een korte bijeenkomst in de raadzaal van de gemeente waar enkele toespraken worden gehouden. In de hal van het gemeentehuis zijn o.a. een schilderij van de dijkdoorbraak en foto's te zien. Deze materialen stelt Stichting Dorpsbehoud Papendrecht beschikbaar. In de bibliotheek hangt een grote overzichtskaart van het getroffen gebied en zijn er verschillende boeken over de watersnood te vinden.

Watersnood in Papendrecht

Ook in Papendrecht brak de dijk door over een lengte van 80 meter in die rampzalige nacht van 1 februari 1953. Omdat er toen nog niet zoveel mensen in de Papendrechtse polder woonden, konden de meesten tijdig worden geëvacueerd. Toch vielen er twee slachtoffers. Daarnaast vele stuks (klein)vee en veel materiële schade voor bijna alle inwoners.

Het enorme gat in de dijk werd in vijf dagen tijd gedicht, een gigantische operatie. Militairen en inwoners vulden zandzakken. Transportbedrijven uit Papendrecht en omgeving stortten complete vrachten zand en klei. Het duurde zes weken voordat het ‘Watermesien' (gemaal aan de Noordhoek 14) al het water uit de polder had gemalen.  

Tentoonstelling 'Watersnood 1953, het herdenken waard'

In Museum Dorpsbehoud is vanaf zaterdag 4 februari de tentoonstelling ‘Watersnood 1953, het herdenken waard’ te zien. Met kranten uit die periode, foto’s van o.a. het gehele getroffen gebied en de herstelwerkzaamheden. In de leeszaal een verzameling artikelen van 'Ken uw Dorp' met indringende verhalen.
Wanneer:     iedere zaterdag van 4 februari t/m 24 juni 2023
Tijden:        14 – 16 uur
Kosten:        de toegang is gratis.