Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jetten, 2 januari 2023

Burgemeester Jetten sprak tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 2 januari 2023 de hoop uit dat we de verdeeldheid die we in 2022 zagen, kunnen ombuigen naar saamhorigheid.

"Geachte dames en heren, jongens en meisjes,

Wat fijn dat wij elkaar hier weer live ontmoeten! Vorig jaar was het nog een heel andere situatie. Toen sprak ik tot u in een filmpje via een beeldscherm. Daarom is het extra fijn om weer bij elkaar te zijn. Bij een gelegenheid die ik van harte aangrijp om samen terug te blikken en vooruit te kijken. 

In 2022 werkten de omstandigheden niet altijd mee. We kregen te maken met allerlei ontwikkelingen die we ons, -tot drie jaar geleden,- niet konden voorstellen. Iedereen kan het rijtje inmiddels wel dromen. Van corona, stikstof en het klimaat tot de oorlog in Oekraïne. Met alle gevolgen van dien. Zoals problemen met de energie- en voedselvoorziening. Dure boodschappen en stijgende kosten. Vluchtelingen voor wie we een veilige plek zoeken en ook vinden in onze gemeente. De impact op de economie. Zaken waar we allemaal van schrokken en die ons allemaal raken. Bij elkaar opgeteld zie ik dat het ontzettend veel van ons vraagt en niet altijd het beste in de mens naar boven brengt. 

Bijvoorbeeld tijdens de boerenprotesten, onder meer in de vorm van blokkades en omgekeerde vlaggen. Daar zit niet alleen woede áchter, het roept ook woede óp. Woede die zich uit bij meerdere groepen en leidt tot agressie tegen Boa’s, hulpverleners en bestuurders. Zulke vormen van woede en agressie dragen helaas ook bij aan de huidige verdeeldheid in de samenleving.
Ik hoop van harte dat 2023 het jaar wordt waarin we een begin kunnen maken om deze verdeeldheid om te buigen naar saamhorigheid, optimisme en positiviteit. Ik hoor u denken: ‘Zulke geluiden horen we vaker, maar hoe ziet u dat precies voor zich burgemeester?’ 

Ook ik heb natuurlijk geen pasklare antwoorden. Maar wel zie ik dat dezelfde ontwikkelingen bij anderen juist wèl het beste naar boven brengen. En die groep vormt gelukkig nog steeds de grote meerderheid. Dat zorgt voor hartverwarmende initiatieven. Om maar enkele voorbeelden te noemen, zonder daarbij volledig te zijn: inwoners en kerken vangen medemensen op die gevlucht zijn voor oorlog en andere ellende. Gezinnen en organisaties die met gastvrijheid, hartelijkheid en zonder aarzeling ontheemde Oekraïners opvang bieden. Tegen iedereen die hierin een bijdrage levert, zeg ik uit de grond van mijn hart: dank jullie wel! 


Naast de hulp aan vluchtelingen zijn er ook velen in onze eigen gemeente die steun nodig hebben en krijgen van de vele vrijwilligers die zich belangeloos voor hen inzetten. Ik denk daarbij aan al die vrijwilligers van de Voedselbank, de bibliotheek, Humanitas en andere hulporganisaties, zoals het Odensehuis, en het hospice. 
Veel inwoners gaven hun energietoeslag aan anderen die het harder nodig hadden. Organisaties stellen zich open voor inwoners die er letterlijk warmte of een warme douche vinden. De gemeente heeft het initiatief genomen voor extra maatregelen en concrete ondersteuning rondom de energieproblemen en armoede.
Maar er is meer te melden over het afgelopen jaar. In maart waren er  verkiezingen en is de gemeenteraad met veel nieuwe enthousiaste leden geïnstalleerd. Vervolgens zijn nieuwe wethouders toegetreden tot het college en wel Sophia de Keijzer, Arjan Kosten, Jacco van Erk en Jan Dirk van de Borg. Arno Janssen is voor een tweede periode verder gegaan. Afscheid hebben we genomen van de zeer gewaardeerde wethouders Kees de Ruijter en Corine Verver. 
Vieren en herdenken...in onze gemeente wordt veel georganiseerd om met elkaar te vieren en te herdenken. Zo was Koningsdag dit jaar weer als vanouds gezellig en druk. En met de avondvierdaagse liepen veel kinderen mee. Dat gold ook voor de intocht van Sinterklaas waar jong en oud de Sint een hartelijk welkom hebben bezorgd. 
De samenwerkende kerken maakten het Lichtjesfeest opnieuw tot een groot succes. Excelsior zorgde met het jubileumconcert en ‘A Magical Christmas’ voor indrukwekkende theateravonden. Het Wereldfeest is terug van weg geweest waardoor verschillende culturen weer een feestje met elkaar konden vieren. Tijdens de regionale wedstrijddag van de jeugdbrandweer maakten we goede sier met onze jonge brandweermensen en de nieuwe brandweerkazerne die in 2022 officieel werd geopend.
Herdenken deden we weer op 4 mei en - dit jaar voor het eerst ook op 11 november - met respectvolle goedbezochte plechtigheden. Het vernieuwde monument op de begraafplaats geeft daarbij ook betere mogelijkheden. Met de opening van het regenboog zebrapad stonden we stil bij de rechten van een ieder om zichzelf te kunnen zijn. 


In sportief opzicht werden er in 2022 bijzondere prestaties geleverd. Bij voetbalvereniging Papendrecht vond dit jaar het KNVB Zuid G-toernooi plaats. Een hele eer voor Papendrecht om deze bijzondere voetballers bij VV Papendrecht te mogen ontvangen. Het werd een geweldig toernooi en het enthousiasme spatte er bij alle deelnemers van af. 
Ook zinderend was de korfbalfinale in Ahoy waar ons eigen PKC nipt verloor, maar wat een strijd en passie. De Papendrechtse wielerronde beleefde zijn 67e succesvolle editie. Tijdens de laatste editie van het sportgala werd aan onze Roy Hoornweg de oeuvreprijs uitgereikt. En dit is zo maar een greep uit nog veel meer sportieve successen. We zijn heel trots op al onze sporters!
Al deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers voorbereid en uitgevoerd. Wat een enorme rijkdom zijn onze vrijwilligers. Tijdens de lintjesregen heb ik een aantal van hen een koninklijke onderscheiding mogen opspelden. Onder jongeren zijn er ook bijzondere vrijwilligers! 
Zo heb ik onlangs aan Zoë, Isis en Roos een jeugdlintje voor hun prestaties uitgereikt. Vele vrijwilligers doen hun belangrijke werk onopgemerkt! Gelukkig kunnen we hen deze erkenning vandaag wel geven. Alle vrijwilligers heel veel dank voor jullie grote inzet en betrokkenheid.  Applaus!
We kijken ook vooruit, zo is het nieuwe regionale politiebureau bij park Noordhoekse Wiel onlangs officieel geopend en zal vanaf februari operationeel zijn. Sinds half december is de bibliotheek weer open, op haar nieuwe plek, hier in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om daar een kijkje te nemen. Vanwege het vijftigjarig jubileum van de Rietgors collectie werd en wordt ook het komend jaar regelmatig aandacht besteed aan de bijzondere kunstwerken uit deze verzameling.
Samen met de Stichting Dorpsbehoud  gedenken we het feit dat het op 1 februari 2023, 70 jaar geleden is dat de watersnoodramp plaatsvond. Een vreselijke natuurramp die ook in Papendrecht grote impact heeft gehad. Er zal naast een korte ceremonie bij de gedenkstenen ook een expositie in het museum aan de watersnoodramp worden gewijd. Ik hoop van harte u daarbij te kunnen ontmoeten. 
Ook in die tijd waren mensen bevreesd voor de toekomst. Met veel technisch vernuft is inmiddels gezorgd voor een veilige bescherming tegen het water. In Papendrecht zijn diverse bedrijven gevestigd die aan deze veiligheid hier en over de hele wereld meewerken. 
Sowieso wordt in de Drechtsteden nauw samengewerkt om met elkaar te bouwen aan een gezonde toekomst voor deze regio. Op het gebied van onder andere innovatie, onderwijs en bereikbaarheid wordt door de overheid gezamenlijk opgetrokken met het bedrijfsleven en het onderwijs. Samen staan we sterker en kunnen we als regio belangrijke stappen zetten, voor onze inwoners en het bedrijfsleven. Daarvoor is de gezamenlijke inzet van ons allemaal nodig. 
Kortom, ook in moeilijke omstandigheden wil ik vooral de nadruk leggen op de tekenen van optimisme, hoop, daadkracht en goede wil die ik overal zie. Die zorgen voor een basis om een volgende stap te zetten. Een stap waarbij we positief vooruit kijken. Dat is een houding die we als gemeente willen uitstralen maar die we ook vragen van onze inwoners. Blijf positief en een beetje lief voor elkaar. En daarin moeten we zelf ook het goede voorbeeld  geven. De gemeenteraad en het college gaan in het komende jaar door middel van bestuurlijke vernieuwing aan de slag met het doel u meer te  betrekken bij ons werk.  
En wat vraag ik van u? Ik vraag u om met respect met elkaar het gesprek te voeren. Naar elkaar te luisteren en u uit te spreken tegen woede en agressie en vóór de dialoog. Dat geldt ook voor het gedrag op social media. Want alleen met een opbouwende en vooral  positieve instelling kunnen we werken aan initiatieven en impulsen voor een mooie toekomst. Uit de talrijke gesprekken die ik in het afgelopen jaar met velen van u, jong en oud, in deze gemeente heb mogen voeren blijkt dat vrijwel iedereen hiernaar verlangt en hiertoe bereid is. Ik hoop dat deze bereid er ook is voor mijn opvolgster.

Op 8 februari zal Margreet van Driel als uw nieuwe kroonbenoemde burgemeester worden geïnstalleerd. Margreet is al vol enthousiasme bezig om zich voor te bereiden op haar toekomstige rol. Ik eindig dan ook vol overtuiging in optimisme en breng graag met u een toost uit op een mooi en gezond 2023!"

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie reikte oud-burgemeester Kees de Bruin de Papendrecht Waarderingsprijs uit. In onderstaande film ziet u wie dit jaar de winnaar is van die prijs: