Fonds voor gratis sport en cultuur voor inwoners opnieuw beschikbaar

Volwassenen met een laag inkomen kunnen hierdoor gratis sporten of aan culturele activiteiten deelnemen.

Het tijdelijk sport- en cultuurfonds voor volwassenen uit minimahuishoudens is weer opengesteld voor het jaar 2023. In 2022 deden al zo'n 50 inwoners hieraan mee. Dit jaar zijn er 120 plekken beschikbaar. Via dit tijdelijk sport- en cultuurfonds kunnen volwassenen van 18 jaar en ouder uit Papendrecht met een laag inkomen gratis sporten of deelnemen aan cultuur.

Ook cultuurorganisaties doen dit jaar mee

Dit jaar doen ook organisaties uit de cultuursector mee. Samen met de sportverenigingen zijn er in totaal nu twintig sport- en cultuurorganisaties waar inwoners uit kunnen kiezen. "Ik waardeer het dat er zoveel sport- en cultuurverenigingen uit Papendrecht meedoen met dit tijdelijk sport- en cultuurfonds', zegt wethouder sociaal domein en minimabeleid, Jaco van Erk, mede namens sport- en cultuurwethouder Jan Dirk van der Borg. "Inwoners hebben ruime keuze uit bijvoorbeeld gymnastiek, zwemmen, voetbal, muziekles, theater, en nog veel meer. Andere mensen ontmoeten, jezelf ontplooien, lekker bewegen is voor iedereen belangrijk. Maar zeker in deze tijd van inflatie en hoge energieprijzen is het niet vanzelfsprekend dat iedereen sport- of cultuur-deelname nog kan betalen. Dit fonds zorgt ervoor dat inwoners met een kleine portemonnee toch mee kunnen doen. En dat vinden wij belangrijk." 
Inwoners kunnen voor één van de opties sport of cultuur kiezen. Dit tijdelijke sport- en cultuurfonds geldt nu voor het jaar 2023.

Aanmelden voor deelname aan dit sport- en cultuurfonds  

Inwoners kunnen zich aanmelden voor dit sport- en cultuurfonds via de organisaties Sterk Papendrecht, Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Sociale Dienst Drechtsteden en Stichting Leergeld. 
Zij stellen vast of iemand in aanmerking komt voor deelname aan het sport- en cultuurfonds en zorgen dat de aanmelding geregeld wordt

Sport- en cultuurfonds onderdeel van breed Actieplan Armoede en Schuldenproblematiek

Dit tijdelijke sport- en cultuurfonds is onderdeel van het Actieplan Armoede en Schuldenproblematiek dat de gemeente samen met haar partners heeft opgesteld. Naast het signaleren en tegengaan van geldproblemen is één van de doelen van dit actieplan ook dat iedereen in Papendrecht naar vermogen kan meedoen. Een tekort aan geld moet zowel voor volwassenen als voor kinderen zo min mogelijk een drempel zijn om te kunnen deelnemen aan sociale activiteiten.  

Bestaande mogelijkheid voor deelname sport en cultuur voor jongeren en kinderen uit gezin met een laag inkomen

Voor kinderen en jongeren uit een gezin met een minimuminkomen is er al de mogelijkheid om mee te doen aan sport en cultuur. Zij kunnen zich aanmelden bij Stichting Leergeld Drechtsteden en krijgen dan een budget voor schoolspullen, sportkleren of contributie.