Maaien in de sloten voor goede doorstroming

Bepaalde soorten watervegetatie hinderen de doorstroming van sloot naar sloot. Daarom startte de gemeente enkele weken geleden met het verwijderen van waterplanten uit het midden van de sloten, het zogeheten stroomprofiel. Zo kan het water ook bij hevige regenbuien goed doorstromen en blijft het een gezonde leefomgeving voor alle flora en fauna die erin leven.

maaien watergangen

Minimale impact

De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk uitgevoerd met een mobiele kraan met een maaikorf. Deze werkwijze geeft de minste verstoring in de watergangen voor het waterleven. Op de plekken die voor de mobiele kraan niet bereikbaar zijn, wordt de maaiboot ingezet. Deze maakt zo min mogelijk vaarbewegingen, om de verstoring zo minimaal mogelijk te houden.

Controle

Het maaisel wordt in hopen op de wal gezet. Daarna wordt het maaisel gecontroleerd op de aanwezigheid van vissen en amfibieën. Aangetroffen vissen en amfibieën worden direct teruggezet in de sloot. Rond nestplaatsen van vogels wordt een minimale werkafstand van 3 meter gehouden. Tijdens de werkzaamheden worden het zuurstofgehalte en de water- en luchttemperatuur gemeten, zodat de waarden die hierbij gelden niet worden overschreden.

Oevers in het najaar

De randen van de sloten worden tijdens de eerste ronde met rust gelaten om schade aan de natuur te voorkomen. Denk hierbij aan vogels, insecten, schuilgelegenheid voor vissen en bloeiende planten. Pas in het najaar worden de planten aan de oevers gemaaid. In een beperkt aantal watergangen worden de oevers slechts eenmaal per drie jaar gemaaid, zodat daar nog hogere natuurwaarden worden gerealiseerd.