Kaderbrief wordt besproken in de raad

Vanavond 9 juli vergadert de gemeenteraad over de kaderbrief. Het college schets hierin de financiële kaders met het oog op de begroting 2021.

Tijdens de behandeling donderdagavond, geeft de gemeenteraad de richting aan en stelt zij de financiële kaders vast voor de begroting van het komend jaar. De raadsvergadering is vanaf 16.30 uur te volgen via de livestream op raad.papendrecht.nl . Dit jaar is de kaderbrief van Papendrecht complex omdat een aantal ontwikkelingen bij elkaar komt. Papendrecht dient een sluitende begroting voor 2021 op te leveren en is genoodzaakt zuiniger om te gaan met gemeenschapsgeld.

De afgelopen maanden heeft het college samen met de ambtelijke organisatie hard gewerkt aan de ombuigingsvoorstellen. Wethouder Financiën, Pieter Paans: " Een winstwaarschuwing is meer dan nodig. De tekorten lopen op.  Maar we zien mogelijkheden de begroting 2021 sluitend te maken waarbij we het effect voor de samenleving zo klein mogelijk houden".

Papendrecht moet volgend jaar ongeveer 2 miljoen euro bezuinigen. Naarmate we meer moeten bezuinigen, worden de te maken keuzes complexer. Het college wil deze complexere keuzes graag maken samen met de gemeenteraad, de inwoners en de maatschappelijke partners.