Ombuigingstraject gaat van start in Papendrecht

De gemeente Papendrecht heeft de komende jaren te maken met een enorme ombuigingsopgave die zonder ingrijpen oploopt naar ruim €8.000.000 in 2025. De gemeente moet drastisch bezuinigen.

Op verzoek van het college zijn ambtelijk alle mogelijke ombuigingsmogelijkheden, zonder heilige huisjes, in kaart gebracht. Met als resultaat een overzicht met 182 mogelijkheden. Het overzicht van alle ombuigingsmogelijkheden is na te lezen in deze ombuigingscatalogus.

Het betreft een ruwe opsomming van ombuigingsmogelijkheden die ingevoerd zouden kunnen worden vanaf 2022. Alles is bespreekbaar. Er zijn geen keuzes gemaakt. Keuzes worden gemaakt bij de begrotingsbespreking 2022 in het najaar van 2021 m.u.v. de subsidieafspraken. Deze afspraken worden begin volgend jaar vastgesteld.

In voorbereiding op het verdere keuzeproces, worden op 14 september 2020 de ombuigingscatalogus en de collegevisie voor Papendrecht voor de komende jaren toegelicht aan de gemeenteraad tijdens de commissie ABZ. Deze avond is via een livestream via de website te volgen. De avond begint om 20.00 uur. De commissie ABZ spreekt zich op 12 oktober 2020 uit over de uit te werken ombuigingen op basis van een voorstel van het college van B&W.