Officiële start voor bouw van nieuwe brandweerkazerne

De huidige kazerne van de Brandweer aan de Poldermolen is verouderd. Daarom is na de zomervakantie gestart met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Willem Dreeslaan in Papendrecht. Naar verwachting kan in het voorjaar van 2021 de nieuwe plek door de  brandweervrijwilligers en jeugdbrandweerleden in gebruik genomen worden.

Bij het ontwerp van de kazerne is rekening houden met de financiële mogelijkheden maar ook met de belangen van omwonenden. De gemeente Papendrecht en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - waar het Papendrechtse korps deel van uitmaakt - hebben hetzelfde belang: kwalitatief goede, nieuwe duurzame huisvesting realiseren voor de brandweer. Op dit moment huurt de Veiligheidsregio ZHZ het pand aan de Poldermolen nog van de gemeente. In een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente is vastgelegd dat de nieuwe kazerne na oplevering door de Veiligheidsregio wordt overgenomen.

Wethouder Arno Janssen: "Het wordt een mooi en duurzaam gebouw op een plek die voldoet aan de uitruk- en aanrijtijden en voldoende dekking biedt voor het gehele gebied. Bij de realisering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omwonenden. Via een nieuwsbrief houden we hen op de hoogte."

De officiële handeling, het storten van gerecycled beton, was live te volgen via youtube voor geïnteresseerden. Wegens Corona konden namelijk maar slechts een beperkt aantal mensen bij de start van de bouw aanwezig zijn.

Start bouw nieuwe brandweerkazerne
Wethouder Arno Jansen en VRZHZ directeur Caren Frentz voerden afgelopen vrijdag samen de officiele starthandeling uit.